onsdag den 29. marts 2017

Motivation, mening og mål

1. april starter Claus Junge som ny afdelingsleder på hf. Claus kommer fra en stilling som lektor på Det Blå Gymnasium, handelsskolen i Haderslev, hvor han har arbejdet de sidste 4 år som underviser og været ansvarlig for pædagogisk udvikling og kvalitetsarbejde. Claus er cand. mag. i dansk og historie og har mere end 20 års erfaring fra handelsskoleverdenen.

Vi har stillet ham 5 skarpe spørgsmål: 

Hvilke erfaringer tager du med dig fra din nuværende stilling på Det Blå Gymnasium (DBG) og Svendborg Erhvervsskole? 

- Et helt aktuelt eksempel er, at jeg har været ansvarlig for et forsøg med 15 involverede lærere på
DBG: I to klasser havde vi gennem halvandet år fokus på et mix af sociale, faglige og pædagogiske indsatser. Forsøget kastede rigtig meget erfaring af sig, både pædagogisk-didaktisk, organisatorisk og i de to klasseteams.  I det lidt længere perspektiv har jeg været informations- og kvalitetsansvarlig, kursusleder og pædagogikum-vejleder gennem mange år, så jeg kender - og interesserer mig rigtig meget for - skolehverdagen som den tager sig ud i klassen, på lærerværelset og på ledelsesgangen. Så alle de perspektiver og erfaringer bringer jeg selvfølgelig med ind.

-Jeg startede i handelsskoleverdenen tilbage i 1995, og undervejs har jeg undervist på både hhx, hg, markedsførings-økonom og i kursusafdelingen. I 2010 tog jeg en master i gymnasieledelse, og ud over flere ledelsesopgaver åbnede uddannelsen for at jeg nu underviser på SDU: Tidligere var jeg på teoretisk pædagogikum, nu er jeg i efter-videreuddannelsen, hvor vi udbyder kurser for lærerne på alle de gymnasiale uddannelser.  I 2012 udviklede vi et kursus i klasserumsledelse. Det var ret efterspurgt så vi var rundt med det nogle år og havde det sjovt med det.

I 2013 skiftede jeg til handelsskolen i Haderslev. Skolen havde kun 4 små klasser på 1. årgang. Vi måtte simpelthen gøre noget, og opfandt så brandet ”Det Blå Gymnasium”. All in på markedsføringen og de gode historier. Året efter steg optaget med 50%. I dag bruges brandet af 5 handelsskoler, der oplever god fremgang.  Eksemplet viser, at tingene rykker når vi kan se et klart formål, lytter og samarbejder, viser tillid til hinanden, tør tænke nyt, handler og  - meget vigtigt - husker at have det sjovt imens! De ting vil jeg meget gerne bidrage til, og jeg glæder mig simpelthen til at arbejde fuld tid med læring i både kursist-, underviser- og organisationsperspektiv.

Hvorfor vil du gerne arbejde på VUC?
- Det korte svar er at jobbet giver rigtig god mening: Missionen er vigtig, nemlig at gøre en stor forskel i kursisternes liv gennem mere uddannelse, bedre job og højere livskvalitet. Strategien virker gennemarbejdet og relevant og endelig ser jeg gode personlige og professionelle udviklingsmuligheder i jobbet.

Hvad kan dine kolleger forvente at dig? 
- Den feedback jeg får, går ofte på at jeg har en empatisk og rolig facon med fokus på løsninger og udvikling tilsat god energi, humor og selvironi. Det vil jeg gerne bringe med ind i jobbet.

Hvad er god ledelse for dig?
- Ledelse af vidensarbejdere er en kompleks opgave. Grundlæggende tror jeg på de 3 M’er: Motivation, mening og mål. God ledelse skaber rammer for motivation gennem tillid, udvikling, udfordring, ansvar og anerkendelse. Dernæst skal det vi laver give mening: for kursisterne, for os og i forhold til de mål, vi har sat os på forskellige niveauer. God ledelse er demokratisk og dialogbaseret, fremmer en stærk faglig samarbejdskultur, hvor vi har ambitioner og evner at holde fokus på læring i alle led. Der skal kort sagt være både rum og retning.

Hvad laver du i din fritid, når du slapper af?
- Benene på jorden og frisk luft til hovedet! Jeg er ude-menneske med hang til haven og vores nyanskaffede drivhus. Storbyferier og havkajak i Faaborg sammen med familien er også højt prioriteret, og så cykler jeg i vores lokale klub, Kæden. På det seneste har jeg kastet mig over trail- og ultraløb. Motionsmæssigt passer det rigtig fint, at jeg nu for første gang får en arbejdsplads indenfor cykelafstand. Og nu skal jeg ikke så tidligt afsted, så mon ikke madpakkerne er mine de næste 4 år.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar