torsdag den 6. oktober 2016

Mere fokus på ordblindhed, tak

Den Internationale Ordblindeuge giver kærkommen opmærksomhed til det at være ordblind, som ofte er forbundet med mange fordomme og utryghed. Sune Pihl, afdelingsleder for ordblindeafdelingen, og Magdalene Kiilerich, ordblindekoordinator, arbejder hver dag for at gøre ordblindhed til et accepteret handicap.


Ordblindhed er en diagnose

Ordblindhed er faktisk en diagnose, og en ordblindetest viser, om man er ordblind eller ej. Men diagnosen viser sig i mange forskellige udgaver og er forbundet med en lang række fordomme. Fx er man altså ikke blind, bare fordi man er ordblind, men man har svært ved at lære at læse og skrive. Ordblindeafdelingen hjælper i øjeblikket 130 ordblindekursister med individuelle handicaps, så undervisningen foregår på små hold af max. 6 kursister, hvor undervisningen målrettes den enkeltes behov.

- At være ordblind er faktisk en dårlig betegnelse, for du er jo ikke blind på ord. Du kan også være farveblind, men derfor kan du jo godt se forskellige nuancer – det er meget individuelt


Hjælp jeg er ordblind

Når kursister henvises til eller kontakter ordblindevejledningen, bliver alle testet, og der laves en udredning. Og det er meget forskelligt, hvordan kursister reagerer, når de får stillet diagnosen ’ordblind’. Nogle får en slags aha-oplevelse og bliver lettede over endelig at få en forklaring på, hvorfor de har svært ved at lære at læse og skrive, mens andre bliver lidt kede af at få diagnosen. Men på VUC ses det som noget positivt: nu har man fået lavet en udredning og kan få noget hjælp i form af målrettet ordblindeundervisning og IT-hjælpemidler.

- Der er nogle, der ser det som en svaghed at være ordblind – især hvis man ikke kender andre ordblinde eller har det i familien. Mange bliver usikre, fordi det er noget nyt og er bange for ikke kunne slå til. Og det er denne usikkerhed, vi gerne vil komme til livs. Hvis man ikke ved hvad det indebærer, så bliver man utryg


Individuelle færdighedsmål 

Den fornemmeste opgave i ordblindeafdelingen består i at hjælpe ordblindekursister til at blive selvkørende. De skal lære nogle strategier til at begå sig i hverdagen. Alle kursister sætter selv et færdighedsmål, som de arbejder hen imod.

Alle kommer fra forskellige virkeligheder. Og de kommer for få nogle redskaber og teknikker, der gør, at de kan klare sig til videre uddannelse- hvis det er det, de skal. Men det kan også være langt mere praktiske og anvendelsesorienteret mål som fx at lære at lære at bruge CD-ord til at læse højt fra e-boks, skrive en indkøbsseddel eller at lære at læse højt for ens børn.

- Vi har også mange virksomhedshold, hvor færdighedsmålet i højere grad relatere sig til deres arbejde f.eks. at lære at læse en instruktion, skrive handleplaner eller blive opkvalificeret


Du skal være motiveret

Vi tilbyder ordblindeundervisning til alle, der er motiverede for det. Du kan både få specifik ordblindeundervisning ved siden af dine avu- eller hf-hold eller du kan gå i en særlig OBU-klasse, hvor du er sammen med andre ordblindekursister.

- Her er særlig accept af, at vi er alle ordblinde, der bliver ikke grint, at når man laver fejl, fordi alle er i samme i båd

Men alle lærer forskelligt og har forskellige udfordringer. Derfor får alle en individuel undervisningsplan, så lærerne tilpasser undervisningen lige præcist til dit behov.

- Og vi arbejder altid ud fra kursistens styrker og vanskeligheder, så kursisten lærer at bruge sin styrker til at håndtere sit handicap. Måske er du særlig god til IT, jamen så skal du jo have flere IT-hjælpemidler til at hjælpe dig i dagligdagen

Er du også ordblind? Det er gratis at få lavet en ordblindetest og udredning. Herefter tilbydes 80 timers ordblindeundervisning, som foregår på små hold af max. 6 kursister. Alle kursister får en individuel undervisningsplan og hjælp til at sætte et færdighedsmål.
Vil du gerne testes for ordblindhed eller høre mere om, hvad det vil sige at være ordblind, så kontakt ordblindeafdelingen på tlf. 62 65 65 09 eller skriv til obuod@vucfyn.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar