torsdag den 23. juni 2016

25 år med undervisning og arbejdsmiljø i fin symbiose

I 1991 blev Susanne Hansen ansat som årsvikar i biologi og kemi på VUC i Odense. Siden da er 25 år gået med undervisning og arbejdsmiljø og bygning af vores nye skole på Kottesgade. Den 1. august kan Susanne fejre 25 års jubilæum på VUC.

Som nyuddannet cand.scient. i biologi og kemi og en veloverstået barsel startede Susanne som årsvikar med to hold i 1991 og fik med egne ord en ”blid start”. Hun blev taget godt imod i begge sine faggrupper, og det sammenhold har holdt ved lige siden.

- Det ene år har bare taget det andet, og jeg er jo glad for at være her. Vi har rigtig mange biologi- og kemihold, så det er dejligt. Vi bruger hinanden rigtig meget i begge mine faggrupper, spiser frokost sammen én gang om ugen og er gode til at dele undervisningsmateriale, eksamensspørgsmål osv.

Kollega Bent Møllegaard Madsen fortæller:

- Susanne er et rigtig fint menneske. Et rigtig godt eksemplar med en velplejet krop, velfungerende hjerne og et varmt hjerte. Hun er dygtig, har humor med en smittende latter, og så er hun hjælpsom med alt. Susanne deler gerne ud af sit undervisningsmateriale og giver konstruktiv kritik af f.eks. kollegers forslag til SSO og EPR opgaveformulering. Hun har altid en venlig, positiv indstilling overfor kolleger.


Vil gerne redde hele verden


Da Susanne i sin tid søgte ind på biologi, var det med en ambition om at redde hele verden. Stillingen som gymnasielærer kom først til senere, da jobsøgning stod for døren. Susanne opdagede, at hun var god til at undervise – og glad for det – ikke mindst den store variationsbredde i kursistmålgruppen med forskellige livserfaringer og spændende livshistorier.

- Nu redder jeg verden på en lidt anden måde, griner Susanne, her på VUC handler det mere om at lære kursisterne at gå i skole og gøre dem klar til at møde udfordringerne på en videregående uddannelse.


Alle har ret til et godt team


De sidste mange år har Susanne været en del af teamet omkring sundhedspakken. Her kommer kursisterne med et klart mål for øje: de vil gerne være sygeplejersker eller ergoterapeuter. De har interessen for de naturvidenskabelige fag og er meget motiverede, da de skal bruge dem direkte på UCL. I løbet af kursusåret gør teamet meget ud af at lære kursisterne ”at studere”, så de på sigt kan klare mere og mere selv.

- At arbejde sammen med Susanne er pærelet – i ordets bedste betydning. Hun er positiv, kompetent og troværdig med et særligt blik for både kursisters og kollegers trivsel. ”Alle har ret til et godt team”, sagde vi en gang. Jeg føler mig meget privilegeret over at være i team med Susanne. Der er højt til loftet, stort engagement, masser af faglighed og rigtig god stemning. Jeg glæder mig til meget mere samarbejde i fremtiden, fortæller kollega Tine Hvelplund

Teamet nyder også godt af et tæt samarbejde med UCL og besøger ofte skolen i løbet af kursusåret. Det gør det lettere at tilrettelægge undervisningen, så kursisterne bliver godt klædt på til deres videre studier.


En ny bygning tager form 


De sidste +10 år har Susanne været arbejdsmiljørepræsentant for hf. Egentlig kom erhvervet som lidt af en tilfældighed, da tidligere kemikollega (red. Ole Jensen) gik fra. Dengang handlede arbejdsmiljø mere om det fysiske arbejdsmiljø, kemikalier og sådan noget, så det var oplagt at det fortsat var én fra science gruppen, der var repræsentant, men i de senere år er det psykiske arbejdsmiljø begyndt at fylde mere.

Som arbejdsmiljørepræsentant har Susanne desuden været involveret i byggeriet af Kottesgade. Fra sommeren 2012 er det gået rigtigt stærkt, og mange timer er brugt med byggegruppen med bl.a. at studere plantegninger, flytte vægge og finde inspiration til materialer. Der er da også en vis tilfredsstillelse ved at gå rundt på Kottesgade og se resultaterne af beslutningerne og prioriteringerne.

- Det har været en rigtig spændende og sjov proces, og man bliver da lidt stolt, når man går rundt i bygningen og kan se det vi endte med, og tænke over hvorfor vi valgte trappen, gulvet, lamperne i gangen osv. Der var vildt mange beslutninger, og vi har været hele vejen rundt.
Ambitiøs arbejdsmiljørepræsentant

Der er blevet flyttet mange streger undervejs, og ja der var jo nogle mellemregninger, der gik tabt. F.eks. indretning af faglokalerne, placeringer af elledninger, kemikalieskabe med sug og etablering af nødstop. Især sidstnævnte lå Susanne meget på sinde af sikkerhedsmæssige grunde. Men da undervisningen startede, var de opsatte nødstop slet ikke forbundet til gassen. Alle undervisningsforsøg måtte derfor vente med at komme i gang, indtil nødstoppene var koblet til gassen og rent faktisk virkede efter hensigten.
I sidste ende er kollegaerne blevet godt tilfredse med skolens faglokaler.

- Susanne er en tillidsskabende arbejdsmiljørepræsentant. Hun ønsker at lave arbejdet bedst muligt og involverer gerne kolleger, hvis det er nødvendigt. Hun kan være insisterende, hvilket bl.a. er grunden til at naturfaglokalerne på skolen nu er udmærkede (men det kan altid - altid - blive bedre), fortæller kollega Bent Møllegaard Madsen

Og om lidt starter endnu et stort VUC-byggeri lige ved siden af Kottesgade, og det kribler lidt i fingrene for at få lov til at kigge med over skulderen? I hvert fald har Susanne adskillige gode råd at dele ud af til HF-kurset, hvis de vil gøre brug af nogle af erfaringerne fra den nye bygning:
1. Tænk over placering af musiklokalerne
2. Sørg for at der er nok lokaler
3. Prioriter gode faglokaler
4. Vælg holdbare møbler
5. Tænk på placering af ledninger
6. Ingen innotabs-stole!

Selvom vi officielt har boet i Kottesgade i 2 år, er der stadigt mange ting, som Susanne gerne vil tage fat på: ikke mindst faglig udsmykning af undervisningslokaler og fællesområdet, så mon ikke arbejdsmiljørepræsentanten finder på nye tiltag i de kommende år?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar