tirsdag den 26. april 2016

Jeg stopper på toppen

Kollegaerne var mødt talstærkt frem for at fejre Finn Hindsholm til dagens afskedsreception. Fredag den 29. april takker Finn af efter 41 års undervisning på VUC. Først venter 4 ugers ferie, hvorefter Finn officielt kan kalde sig pensionist den 31. maj og lade en ny tilværelse træde i kraft.  

En hel masse reformer

Finn startede med et årsvikariat på Ryslinge Højskole, inden han i 1975 startede på VUC - eller Forberedelseskurset, som det hed dengang. De første 6 år underviste han både på avu og hf i dansk, som var hans hovedfag fra universitetet. Der var planer om et sidefag i samfundsfag, men i sommeren 1981 var det sidste chance for tjenestemandsansættelse. Han sagde ja tak, droppede sidefaget og valgte at undervise på avu, hvilket han har gjort lige siden. 

I løbet af de 41 år har Finn været med til en hel masse reformer, men de mange forandringer har ikke taget pusten fra Finn, det har blot været et vilkår i en hverdag fyldt med gode historier. Og historierne dem er der masser af – de ligger klar på harddesken til at blive hentet frem ved som perspektivering i undervisningen.

Selvom Finn ikke altid har været enig i de nye bekendtgørelser, har han fornøjet sig med at overholde reglerne.  

-    Jeg kan godt lidt regler. Jeg synes det er en fornøjelse at overholde reglerne, og derfor er jeg særligt glad for vores metodefrihed, som giver os spillerum i forhold til, hvordan vi udformer undervisningen, så den lever op til bekendtgørelsen

Finn har i flere omgange arbejdet med lektieintegreret undervisning i dansk, når han kunne mærke, at der var lidt for mange i klassen, som ikke fik lavet lektier derhjemme. Selvom det koster tid, har det været godt givet ud i forhold til udbytte ved prøverne. Og kursisterne har været glade for det – ofte fordi de ikke har været vant til at få lektier for i folkeskolen.

Undervisning med en skjult dagsorden 

Men uanset metode så er det det jo kursisternes udvikling det handler om, og Finns mission har i
mange år været at forbedre kursisterne og samtidig lære dem, at det ikke er vigtigt, hvor de er i forhold til de andre. De skal kun måle sig i forhold dem selv, men det kan godt være svært.

-     Først og fremmest skal de jo bestå de faglige prøver, men jeg har også en skjult dagsorden i undervisningen, hvor jeg prøver at lære dem noget, som de faktisk slet ikke skal kunne på det niveau de er på – noget, som kan inspirere dem…

Og der har været mange kursister, som er blevet inspireret i Finns undervisning. I løbet af ørene er flere blevet inspireret til at tro på egne evner, rykke sig fagligt, søge videre i uddannelse eller på helt andre menneskelige planer.

-     Det betyder noget, når jeg kan inspirere folk, og det betyder virkelig noget, når kursisterne fortæller, at jeg har været med til at inspirere dem til at træffe et vigtigt valg i deres liv eller lignende

I audiens hos Dronningen

I august måned 2015 modtog Finn Fortjenstmedaljen efter 40 års tjeneste og en invitation til at komme i audiens hos Dronningen. En stor ære, som han takkede ja til i efteråret.

-     Det var en stor oplevelse af møde Dronningen. Inden det blev min tur, blev jeg kaldt ind i forgemakkerne og fik instrukser om, hvordan besøget skulle foregå. Her fik jeg at vide, at den, der indleder samtalen, også bestemmer samtalens indhold. Så jeg startede jo bare med at fortælle om mig selv J
Selvom jeg var én af de sidste, der blev kaldt ind, var Dronningen meget nærværende og interesseret. Hun spurgte bl.a. hvor længe jeg havde tænkt mig, at blive ved med at undervise? På det tidspunkt kunne jeg ikke sige andet, end jeg ville blive ved så længe jeg havde det godt med det.

Men beslutningen om at stoppe kom snigende efter besøget hos Dronningen. Samtidig var en anden stor begivenhed med til at markere et højdepunkt i karrieren. Ved siden af lærerjobbet har Finn været aktiv foredragsholder i 20 år. For nogle år siden blev han inviteret til at holde foredrag i en menighed på Langeland. I samme omgang spurgte præsten om Finn ville holde søndagsprædiken i kirken - det ville han gerne.

-     Jeg føler, at jeg stopper på toppen af min karriere. Med audiens hos Dronningen og prædiken i præstestolen, så er det et meget godt tidspunkt at takke af på. Og hvad der så skal ske, det må vi se. Først skal jeg i hvert fald holde ferie, siger Finn med et glimt i øjet J

Ingen kommentarer:

Send en kommentar