fredag den 4. september 2015

VUC giver voksne nye muligheder


Den 1. august startede Katrine som ny afdelingsleder på hf. kommer fra en stilling som lektor på Svendborg Gymnasium og HF, hvor hun de sidste har arbejdet som underviser og leder af talentskolen ’Akademi for Talentfulde Unge på Fyn’.
Hun er cand.mag i dansk og samfundsfag og har over 10 års erfaring fra gymnasieskolen. Vi har stillet Katrine 5 skarpe spørgsmål om ledelse og læring.


Hvad er din erfaring med pædagogisk udvikling og synlig læring? 

-     Jeg har arbejdet med mange forskellige aspekter af pædagogisk udvikling – omkring gymnasiereformen i 2005 arbejdede jeg meget med rammer for det tværfaglige samarbejde.

Det var meget svært i begyndelsen, husker jeg. Så kastede jeg mig over arbejdet med ny skriftlighed, da det blev ’opfundet’. Det var en lang proces at få arbejdet med skriftlighed udbredt i alle fag og indarbejdet i den daglige undervisning. Det var en helt ny måde at se på arbejdet med skriftlighed. Det, at kursisterne kan skrive og producere noget, som ikke skal rettes eller måske slet ikke skal ses på af læreren, det var en udfordring. Jeg arbejdede med det i flere år, hvor vi arrangerede pædagogiske dage, hvor lærerne underviste hinanden i det, de syntes, de kunne byde ind med i forhold til ny skriftlighed. Det var ret vildt at se alle de kompetencer, der ligger i et lærerkollegium!

De sidste år har jeg arbejdet meget med innovation i samfundsfagsundervisningen i flere samarbejder med Svendborg Kommune.

Og senest har jeg arbejdet meget med den del af synlig læring, der handler om kursisternes mindset. Her har jeg dels arbejdet med at tydeliggøre for kursisterne, at læringen afhænger af, hvilket mindset eller indstilling man møder verden med. Og dels har jeg fået eleverne til at opstille mål for dem selv og deres egen udvikling i mine fag. Disse mål har så været udgangspunkt for vores samtaler – og det har været rigtig positivt at få vendt samtalerne til at handle om, hvad kursisterne kan gøre og arbejde med, frem for eksempelvis hvilken karakter de vil have. Jeg oplevede, at de lidt dovne kursisttyper fandt en ny motivation, og at det gav mening for dem på en ny måde.

Hvorfor vil du gerne arbejde på VUC? 

-     VUC giver stor mening for mig – det er et sted, der giver voksne mennesker nye muligheder.
Du kan ændre retning på dit arbejdsliv og din tilværelse. Jeg har efterhånden været rundt som censor på VUC-afdelinger i alle dele af landet, og hvert sted bliver jeg faktisk imponeret og en smule rørt over, at her sidder der en voksen mand eller kvinde, som er i gang med at gribe nogle nye muligheder. Det BETYDER noget for dem og deres liv. Jeg kan godt høre, at det lyder en smule sentimentalt, men jeg har faktisk haft en del af de oplevelser rundt omkring.

Hvad kan dine kolleger forvente at dig? 

-     At jeg går til mine kolleger og mit arbejde med en positiv indstilling, humor og lyst til at deltage!

Hvad er god ledelse for dig? 

-     Tillid, dialog og åbenhed – og samtidig en tydelig kommunikation af kursen for organisationen.
Det er helt centralt, at der er en grundlæggende tryghed og tydelighed i kommunikationen mellem medarbejdere og ledelse – at medarbejderen tør gå til sin leder med egne problemstillinger og synspunkter. Og i forhold til den overordnede organisationsudvikling er det vigtigt, at der er en tydelighed omkring, hvor vi gerne vil hen, og hvad vi fokuseret arbejder med.

Hvad laver du, når du slapper af? 

-     Slapper af?? Når jeg ikke er på job, dyrker jeg min familie og så ofte som muligt også gode venner. Min mand er den bedste amatør-kok, jeg kender, så det dyrker jeg også en del – altså at spise hans gode mad. Og drikke lidt vin til.
Lørdag formiddag har jeg nogle gange tid til at løbe en tur, så man kan også godt sige, at jeg motionerer af og til. Jeg har ikke tid til en hobby lige nu – men hvis jeg havde, ville jeg gerne bruge mere tid ved symaskinen og også få læst mange flere gode bøger!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar