torsdag den 20. august 2015

Uddannelsesret eller uddannelsespligt?


Efter 3 måneders konstituering tiltrådte Pernille Pukdahl Kragelund stillingen som ny afdelingsleder på avu pr. 1. juli. Vi har stillet Pernille 5 skarpe spørgsmål om sit syn på ledelse og læring.

Du er jo et kendt ansigt på afdelingen i de sidst 2 år som læringskonsulent - hvilken erfaring tager du med dig i din nye stilling som afdelingsleder?

-     Jeg har fået en god fornemmelse af hele organisationen og sammenhænge her i, da jeg jo har arbejdet på tværs af avu & hf. Desuden har jeg været med til at planlægge og støtte op om forskellige processer, hvilket også har givet mig en god viden og erfaring.

Jeg tager i høj grad også kursist-perspektivet og viden om vores målgrupper med mig, hvilket jeg forhåbentligt fortsat kan og skal bruge i samarbejdsrelationer og i den pædagogiske ledelse f.eks. hvad vi forstår ved at være professionelle i et felt, som man kan sige lige nu befinder sig mellem uddannelsesret og uddannelsespligt for kursister på avu-området. Hvad kan gøre os klogere på gruppen af kursister, som ikke umiddelbart forholder sig positivt til uddannelse, synes jeg er et interessant fokus.

Hvad er din indgangsvinkel til arbejdet med synlig læring og pædagogisk udvikling?

-     Jeg er meget optaget af at det, at skulle få noget til at lykkes sammen, og at gennemføre en indsats eller nå et mål ved hjælp af og gennem andre mennesker. Dette fornemmer jeg allerede kræver nærværende ledelse, præcis kommunikation og tæt opfølgning. Jeg vil rigtig gerne dialogen og håber, at jeg kan fastholde min evne til også at reflektere over egne og andres potentialer i et læringsperspektiv.

Hvad kan dine kolleger forvente af dig? 

-     At jeg vil gøre en indsats for at være en nærværende og opmærksom kollega i dagligdagen – og virkelig forsøge at nå at komme ud af ”glasburet”, hvor jeg allerede nu kan mærke, at det er nemt at blive fanget ved computeren og til møder. Jeg er optaget af det etiske perspektiv på, hvordan holder man sig selv op på at være en ”god” leder, når hverdagen vælter ind over kalender, intentioner, beslutninger m.m.

Hvad er god ledelse for dig?

-     Jeg tænker, at et vigtigt fokus er at være med til at skabe en meningsfuld ramme for arbejdet på VUC, herunder dialogbaseret ledelse, hvor vi i organisationen gerne vil og tør udvikle hinanden i en god og respektfuld tone og med en tilgang til problemstillinger, som er konstruktiv og fremadrettet.

Hvad laver du, når du slapper af?

-     Jeg bruger rigtig meget tid sammen med min familie. Jeg har tre piger sammen med min mand, hvoraf to er i teenagere!! Den ene pige bor til daglig i København, hvor hun danser ballet, så vi bruger en del tid på at køre frem og tilbage over Storebæltsbroen J
Desuden kan jeg rigtig godt lide at sy, især kjoler – at se et helt færdigafsluttet produkt, er en god kontrast til arbejdet med pædagogisk udvikling og ledelse, som jo er en ”on-going” proces.
Jeg nyder også en løbetur, hvor jeg bare får koblet helt af og generet nyt overskud.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar