torsdag den 6. november 2014

Motivation og motiverende feedback

- en spændende eftermiddag med Hanne Heimburger


Skrevet af Anne Kirketerp, afdelingsleder på hf

Hanne Heimburger, gymnasiekonsulent
Center for Undervsiningsmidler UCC
Onsdag den 29. oktober havde vi fokus på de unge og en videreudbygning af forståelsen fra Dorte Ågaard om, hvordan vi skal forstå de unge og give dem en feedback, der skubber i den rigtige retning. For de unge er en stor del af deres identitet "in persona” – at vise på sociale medier, hvor de er, hvad de laver, hvad de har lavet, og de er afhængige af den respons/likes, der kommer retur. Vi skal anerkende, forstå og bruge det aktivt.

Og igen står det tydeligt, at de første minutter af undervisningen er vigtige – også kl. 8 om morgenen. Fagligt fokus og engagement fra start.

Ros og anerkendelse af arbejdsindsats er ligeså vigtig som bedømmelse af det faglige standpunkt. Karakterer kan sagtens bruges, og de unge vil gerne have dem – kende niveauet, se en målbar udvikling. Hanne havde en fabelagtig god måde at koble teorier, idéer og egen praksis på en humoristisk måde, som åbnede op for diskussioner og udveksling af alle de gode idéer, der var rundt i lokalet.

Vi var også omkring anerkendelse af, at det er en stor opgave, vi står med, og at det ikke er den enkelte lærers fejl, hvis en kursist ikke er motiveret, selvom vi prøver alt muligt.

Til slut diskuterede vi, hvorfor lærere har modstand mod forandring af arbejdsformer – også en spændende diskussion, der har givet undertegnede mere stof til eftertanke.
Det blev klart undervejs, hvad vi jo godt ved, at vi er rigtig gode, bruger rigtig mange variationer i undervisningen, og at det kan være svært at lære os revolutionerende nyt. Til gengæld vil vi nu prøve at se, hvordan vi kan blive bedre til at dele alle de gode idéer, der er.

Se powerpoint slides her

Selvom den klart mangler alle de medfølgende ord, anekdoter og publikums respons, så kan du alligevel godt få lidt med dig. Og vi arbejder videre med både klasserumsledelse, motivation og feedback  - også i forbindelse med det kommende arrangement med zoneinspiration d. 26.11.2014

Læs artiklen "Multitasking"


Ingen kommentarer:

Send en kommentar