onsdag den 8. oktober 2014

Klasseledelse eller læringsledelse ? 


Skrevet af Anne Kirketerp, afdelingsleder på hf

Onsdag den 24. september fik vi besøg af Trine Bierregaard, der holdt oplæg og lavede workshop om ”Kursister og læring” i forbindelse med et fælles faglig arrangement på hf. 


Gode råd til hvordan man kan blive en god klasseleder med egen stil

Klasseledelse handler overordnet om at rammesætte og facilitere læringsprocesserne. Begrebet indeholder dels en management-del med planlægning, organisering og kontrol og dels en leadership-del med motivering og coaching.

Vi fik mange gode diskussioner, input, gode råd, vejledning, tips og tricks. Det tog jo en eftermiddag og kan her blot gengives i små brudstykker, men enkelte gode råd er:

  • De første 2 minutter er meget afgørende for at få og fastholde interessen for den kommende læring.
  • Sæt tydelige rammer for klassen og vær den autentiske leder af klassen.
  • Vis oprigtig interesse for den enkelte kursist og skab rum til den enkelte via den nødvendige differentiering.
  • Skab et godt og solidt fællesskab gennem meningsfyldte faglige aktiviteter.
  • Skab god adfærd bl.a. via spilleregler og gode rutiner.
  • Tag førerkasketten på bl.a. via at give en solid feedback til kursisterne.

Sæt kryds i kalenderen onsdag den 29. oktober, hvor vi sætter fokus på motiverende feedback med oplæg af Hanne Heimbürger fra UCC. OBS: Tilmelding via Outlook.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar