fredag den 31. januar 2014

SOLSORTENS SANG – Sisters Academy fra en lærers POV


Peter Christian Eriksen har kastet sig ud på dybt vand - læs om "udspringet" i teksten nedenfor

Om ganske få uger går det løs: I uge 9 og 10 bliver lærere og kursister fra FLOW sluset ind i Sisters Academy universet og dermed stillet overfor mødet med deres mere poetiske selv. 
I det bizarre univers tales der kun engelsk, og der eksisterer et alternativt regelsæt med f.eks. dresscode og madpakkecode. 
Samtidig huserer bl.a. en gartner og en skolepsykolog rundt blandt kursister og lærere, og i alt 12 performere bor på skolen i projektugerne – alt sammen for at fastholde fiktionen og understøtte lærere og kursister i at afsøge nye, mere sansebaserede og æstetiske læringsformer.
På sigt kan erfaringerne fra projektet integreres i hverdagen og undervisningen for de involverede lærere på VUC – det er i hvert fald sigtet.

Lærerrollen omskabt til solsort

I den måneder lange forberedelsesfase har lærerne blandt andet gjort sig overvejelser om, hvordan de skulle arbejde med deres egen lærerrolle – det poetiske selv. 
Dansk- og engelsklærer Peter Christian Eriksen har valgt at kaste sig ud på dybt vand i projektet, som han finder visionært og inspirerende. Noget man måske kun oplever en gang i sit liv.
I arbejdet med sin lærerrolle har han fundet frem til solsorten som en poetisk figur.  ”Solsortens smukke, lyriske sang morgen og aften kombineret med dens arbejdsomhed, rutinen med at opfostre 2-3 kuld unger om året og dens konstante roden rundt gør den til et oplagt billede på lærerrollen. Det rugbrødsarbejde skal til for at nå ind til poesien – f.eks. i arbejdet med danske tekster. ”

Solsortens pædagogiske sigte

Solsorten har også evne til at kopiere f.eks. mobile ringetoner eller en sang fra radioen, og det kan også overføres til et fagligt fokus i timerne. Til trods for at Peter har fundet solsorten som figur i sin tilgang til Sisters Academy projektet, har det været svært at udmønte inspirationen i konkrete metoder, der også har et pædagogisk sigte: ”Jeg har stadig svært ved at se koblingen mellem mit arbejde med mit poetiske selv og så det konkrete arbejde med metoderne i timerne, så jeg arbejder fortsat på at finde hullet mellem de to størrelser. ”

Indsigt i kursisternes virkelighed

Peter mener, det er rigtig sundt at blive skubbet ud, hvor man knap kan bunde. Det er her, der kan opstå noget nyt, og man kan rykke sig personligt. ”Jeg kommer helt sikkert til at støde ind i nogle af de rammer, der er sat op, hvor jeg vil bande indvendig eller må søge hen i timeouten. ” (En zone, hvor det er tilladt at tale dansk, red.) Men han ser samtidig en parallel til det, mange af kursisterne oplever dagligt -  især de, der kommer fra uddannelsesfremmede hjem. Når de bliver stillet overfor et fremmed normsæt, en borgerlig mellemklassediskurs, hvor det at komme med en umiddelbar værdidom ikke opfylder kravene. ”Måske vil jeg opnå en bedre forståelse for, hvad de udsættes for dagligt, ” forklarer han.

Mere ambitiøst end undervisningsministerens projekt


Projektet kan virke mere ambitiøst end undervisningsministerens visioner. Her vil vi finde ind til noget indre i mennesker – noget, som ikke vil kunne måles og vejes, en kreativitet, en æstetisk metode, som kan skabe mere hele mennesker og vise nye veje inden for uddannelse. Men det er et langt sejt træk, hvis det skal lykkedes.
I børnehaven er der grobund for, at børn kan afprøve mange sider af sig selv, men allerede i folkeskolen er der meget snæver fokus på især dansk og matematik, og det er her, man skal sætte ind med denne type af projekter.

Peter glæder sig til at tage hul på de kommende kreative projektuger.
Følg med på Facebook, hvor vi løbende poster billeder og updates fra Sisters Academys univers.

/Malene Harboe Madsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar