fredag den 31. januar 2014

Et festligt vejlederseminar 

Skudehavnen den 29. - 30. januar 2013


Som et led i vejlederprocessen tog hele vejledergruppen inkl. SU-teamet på vejlederseminar onsdag den 29. til torsdag den 30. januar 2014 under overskriften ’Den Professionelle Vejleder’. 


Formålet med dagene var at udvikle nye former i vejledningen, arbejde med afklaring af kerneydelser, tegne et fælles billede af vejledningen i Kottesgade og udvikle samarbejdet mellem vejlederne og lærerne. Sidst men ikke mindst at arbejde på at samstemme ledelsens og vejledernes ønsker for en fælles vejledning.

Onsdag aften fik den gas på udklædning med en temafest, hvor Årets Innovative Vejlederpris anno 2015 skulle uddeles ved en såkaldt ’back-casting’ øvelse. Øvelsen gik ud forestille sig, at vi befinder os i 2015 og ser tilbage på den tid, der har bragt os ind i det nye hus. I den forbindelse fik alle deltagere tildelt en rolle, som blev spillet til fulde. Her kan I læse redaktørens tale og se billeder fra en festlig aften.  

Fra styregruppen vil vi gerne sige TAK, fordi vi måtte have den fornøjelse at udfordre jer i hele to dage. Vi glæder os til at fortsætte vejlederprocessen trin 5 inden længe.   
Med venlig hilsen
Helle Vejlgaard, Helle Klodsskov og Pernille Kragelund

Uddeling af Årets Innovative Vejlederpris 2015

Mit navn er Mette Marie Callesen, og jeg er redaktør på Magasinet Vejlederforum. Vejlederforum har i år haft opgaven, at skulle udvælge vinderne af Åres Innovative Vejlederpris 2015.
Medlemmerne i udvalget, som enstemmigt har udpeget jer, er repræsenteret ved; ansvarshavende redaktør, Henrik Søeberg, faglig konsulent Peter Plant og undertegnede, som har den ære at få lov til at være til stede her i aften og overrække Årets Innovative Vejlederpris. 

Kriterierne for at blive nomineret til Prisen, har i år været:
- Nytænkning, at udvikle og gøre noget anderledes, at finde nye måder at nå et eller flere ønskede mål i vejledningen, så det giver mening for modtagerne, i dette tilfælde kursister. 

Kriterierne har således skulle indeholde kreativitet og handling samt tage hensyn til Individet – teamet – organisationen. Det er de respektive ledelser, der har indstillet til Årets Innovative Vejleder pris.

Innovation betyder bl.a. at forlade sin komfortzone. Det kræver stort mod men ikke desto mindre er det der hvor ting sker. I indstillingen fra jeres ledere er det betonet, at I har stået overfor den store udfordring, det er at flytte til en ny bygning, hvor det af jer har krævet en enorm omstilling fra traditionel vejledning til vejledning på tværs. I har skulle udvikle nye former og metoder til vejledning.

At lykkes med så stor en udviklingsproces, er en stor udfordring. Der er mange barrierer og hensyn, der skal tages højde for, når man begiver sig ud på ukendt land.  Det kræver; ekspertise/viden, fleksibilitet/ åbenhed og motivation og ikke mindst fokus på, hvad forandringen kan betyde for kursisterne.

Hele processen har trukket store veksler på jer som faggruppe. I har måttet gøre op med ”plejer”, det ved vi alle er svært. Det har til tider overudfordret jer i forhold til jeres samarbejde både internt i gruppen, men også i forhold til jeres lærerkollegaer og ledelse.

På trods af de store udfordringer er I gået til opgaven med ildhu, engagement, og gennem hele processen har I formået at udvise en stærk vilje, udholdenhed og ikke mindst en høj grad af faglighed og professionalisme. I er modige.

I har formået at skabe en vejledning, der fremmer;
Motivationen hos den enkelte. 
At den lærende er aktiv.
Læring i samarbejde med andre. 

Og ikke mindst vist jer som foregangsmænd/kvinder for et inkluderende menneskesyn med fokus på at skabe basis for, at flest mulig kan opnå den selvtilfredsstillelse og personlige succes, det er at tage en uddannelse. 
I har med stor kreativitet og evne til at tænke ud af boksen skabt en vejledningskultur, hvor I fremmer samarbejdet mellem alle relevante aktører der kan føre til at kursisterne lykkes. 

I har forenet alle områder i vejledningen, OBU, SU, FU, OPSØGENDE, AVU OG HF. I har på fornemste vis, formået at synliggøre og anvende jeres kompetencer til fælles bedste, med respekt for det særegne for hvert område. Gennem jeres samarbejde på tværs, har I vist, at man kan flytte bjerge, når man løfter i flok.

Jeres ledelse slutter i deres indstilling med ordene:
”Vores vejledere bidrager i høj grad til et samlet VUC Odense Søndersø, som emmer af respekt for den enkelte, anerkendelse, humor, arbejdsglæde og høj grad af faglighed. Det har ikke været uden omkostninger for den enkelte vejleder, og uden dem var vi ikke kommet i mål på så vellykket vis. Vi skylder dem en stor tak og er stolte af resultatet”.

Med disse ord er det derfor en stor glæde for mig at kunne overrække Årets Innovative Vejlederpris med et ønske om, at andre må tage ved lære at jeres eksemplariske måde at udøve vejledning på. Jeg overrækker med stor respekt, ydmyghed og stor glæde hermed Årets Innovative Vejlederpris 2015. Stort tillykke og godt gået.

Mette Marie CallesenFru Callesen holder tale for de innovative vejledere

Prisoverrækkelsen

Kursistrådsrepræsentant

Vejlederrepræsentant

Kursistrådsrepræsentant

Kursistrådsrepræsentant

Undervisningsministeren holdt en højtidelig tale.

FLOW og Designkursister i højt humør. 

Dybdeborende interview af Vejlederforums journalist.

Kursister.


Kursistrådets rap.


Afdelingsledelsen var også repræsenteret.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar