torsdag den 10. oktober 2013

Lad os mødes i fagene!
Med den nye kasket som afdelingsleder på hf inviterer Gitte Bruus Albrechtsen lærerne til at mødes i fagene. Hendes indgangsvinkel til den nye rolle som leder er pædagogikken, didaktikken - og frem for alt fagligheden!
- Jeg ved alt om, hvordan hverdagen kan være som underviser i det daglige møde med kursisterne; når teknikken ikke virker, når der skal føres fravær, og alle de konkrete problematikker, du som lærer står i. Og det er guld værd for mig, når jeg skal facilitere lærerene til at løse diverse udfordringer, hvilket må være en af mine fornemste opgaver som personaleleder.
-Vi har nogle vilkår på VUC som er givne. Og min vigtigste opgave er at hjælpe til at sætte gang i nogle processer, således at lærerne selv kan udfylde de rammer, vi befinder os i. Derfor handler ledelse for mig om at sætte gang i udviklingsarbejder med henblik på at få lærerne til selv at byde ind med løsninger på, hvordan vi laver god undervisning for vores kursister.  Ret fantastisk for hvor mange virksomheder har så ressourcestærkt og højt uddannet personale! 

Jeg har egentlig altid eksperimenteret
Gitte har haft sin gang på VUC siden 1989, hvor hun blev ansat i et vikariat efter 6 år i reklamebranchen som dels tekstforfatter og dels konsulent.  Efter ansættelsen blev Gitte studievejleder. Hun har desuden arbejdet som hf koordinator for eksterne projekter og senest som PÆD PAM. 
- Jeg har egentlig beskæftiget mig med pædagogisk udvikling de sidste 20 år på VUC og arbejdede også i en årrække med undervisning i de eksterne projekter.  Før teams blev moderne eksperimenterede jeg sammen med gode kolleger om klasseteams, tutorsamtaler, tværfaglige samarbejder og fagfaglige samarbejder og alt muligt andet. På den led kan man jo godt sige, at der ikke er noget nyt under solen bortset fra, at det pludselig er blevet en integreret del af vores fælles hverdag her i 2013.

Folk ser mig som…
- Jeg tror mine kolleger ser mig som skarp og måske lidt rapkæftet? Jeg er nok en person, der siger tingene lige ud, fordi jeg synes, det er vigtigt at kommunikere så tæt på virkeligheden som muligt. Lad os kalde en skovl for en skovl samtidig med, at vi taler sammen og kommunikerer på en konstruktiv og respektfuld måde, hvilket ikke er i modstrid med hinanden i min optik. For at agere i den foranderlige virkelighed er dialogen et nødvendigt redskab. Jeg er altid villig til en dialog om stort eller småt.

Den nye lærerrolle handler om relationer og fag
- Der er ingen tvivl om at den traditionelle lærerrolle er kommet igennem kødhakkeren. Vi har i dag nogle helt andre kursisttyper end for blot 10 år siden, der også gerne vil have indflydelse på undervisningen. Vi underviser på en anden måde. Der er nye skemastrukturer, digitaliseringen og nye undervisningsmetoder i åbne læringsmiljøer - og det stiller nogle helt andre krav til lærerrollen, end jeg tidligere har oplevet.
- Den nye lærerrolle kræver meget stor faglighed, hvor du skal være rigtig dygtig til at formidle dit fag i forskellige læringsrum og samtidig skabe relationer til dine kursister.
-Jeg kan huske, da vi begyndte at udtænke de første drømme om vores nye bygning. Jeg mener det var i 2006 på Helnæs, hvor Odense holdt den sidste individuelle pædagogiske dag.  Et stort ønske var at få fagfløje, så vi i højere grad kunne begynde at samarbejde i fagene og på tværs af fagene sammen med ens kolleger!
- Nu har vi alle muligheder for at undervise på nye og spændende måder. Og ja, det er anderledes, det er utrygt, men det er også en kæmpe mulighed for at retænkte kerneelementerne i ens faglighed for at finde ud af, hvordan vi kan lege i de nye læringsrum af både fysisk og mere virtuel karakter.
- For mig handler det primært om at skære ind til benet og vise den gode undervisning frem – lad os nu få boostet den pædagogiske debat og den pædagogiske praksis.Slapper af med døde dyr
- Når jeg skal slappe af i min fritid, så maler jeg bl.a. døde dyr. Ja, det lyder måske en anelse ildelugtende og lidt bizart, men jeg har det faktisk ret sjovt med det og fordelen er, at de ligger stille! Hver 14. dag mødes jeg med en gruppe for at male, og ellers forsøger jeg mig, så snart jeg har tid. Og det fantastiske er, at jeg slapper fuldstændig af med det.
Gitte er gift med Lars og sammen har de 3 voksne børn.

/HMA


Ingen kommentarer:

Send en kommentar