tirsdag den 20. august 2013

600 kursister indtager Buchwaldsgade

Buchwaldsgade 35 var en del af Thomas B. Thriges fabrik fra 1894, som blandt andet producerede elmotorer. Kursister stod – og sad – tæt pakkede under indvielsen af Buchwaldsgade 35 forleden – den første af to hjørnesten i det fremtidige HF & VUC FYN Odense.
De ene ben er som nævnt den gamle fabriksbygning i Buchwaldsgade.
Det andet ben er den nye bygning i Kottesgade, som efterhånden ved at nå fuld højde blot en spytklat hen over skinnerne fra Odense Banegård.

Tale ”slugt” af støjdæmpning

Afdelingsforstander Marianne Karlshøj stod for den højtidelig åbningstale i Buchwaldsgade, og som resultat af et målrettet arbejde med støjdæmpning var det mere end vanskeligt at høre, hvad afdelingsforstanderen sagde.

Undervisning i åbne miljøer

Ved en højtidelig indvielse viste støjdæmpningen sig at være en uheldig detalje.
Men det akustiske arbejde vil uden tvivl vise sig at give et positiv udslag nu, hvor en del af undervisningen bliver forlagt til åbne klynger uden for de egentlige undervisningslokaler.

Marianne Karlshøjs tale blev "slugt" af en yderst velfungerende støjdæmpning. Til gengæld blev der så lejlighed til en personlig velkomst til HF & VUC FYNs nye lokaler i Odense.

Hmmmm!

Gad vide hvad der venter?


Vi skal SNART på! 


Vi er spændte!

Vi er på - også i det åbne læringsmiljø!


Ingen kommentarer:

Send en kommentar