torsdag den 23. maj 2013

Reception for pædagogikum kandidater

Fra afdelingsleder Marianne Karlshøjs tale ved fejringen af årets nye kandidater forleden:

Tillykke med et veloverstået og bestået pædagogikum. Vi er samlet her i dag for at fejre, at I er blevet færdige med jeres pædagogikum og har opnået undervisningskompetence på det gymnasiale uddannelsesniveau i jeres respektive fag.
Det er en fornøjelse at kunne fejre jer i dag sammen med jeres pårørende og overbringe jer et velfortjent tillykke!

I talen viderebragte Marianne Karlshøj følgende skudsmål fra kandidaternes kursusledere - her bragt i en forkortet version:


Lene Schødts - Kursusleder Anne Louise Sølvtoft Ottesen
Kære Lene - du er en lærer, der møder både elever og kolleger med en fantastisk blanding af engagement, faglighed og humor!

Overfor elever og kursister er du både kravsættende, men også lydhør!  F.eks. viger du ikke tilbage for at stille tydelige faglige krav.
På VUC har du udvist stort initiativ og engagement i forhold til innovationsklassens kreative Camps, og som en naturlig del af hverdagen kaster du kursisterne ud i brugen af Web 2.0 værktøjer til stor fornøjelse og med stort fagligt udbytte for kursisterne.
Dit faglige overblik har fra starten gjort, at dit pædagogikumforløb har været et kursus i ’Finere fransk madlavning’, som din tilsynsførende udtrykte det - fremfor ’Frk. Jensens kogebog’.Pernille Fjalland – Kursusleder Preben Nielsen
Kære Pernille - du skrev i dit personlige lærerportræt, at du med godt 20 år som lærer inden for mange forskellige undervisningsformer og niveauer har fået chancen for at stoppe op og reflektere over, hvad du gør, hvorfor du gør det, og hvordan du kan blive ved med at holde af lærergerningen uden at gå i stå eller ty til gentagelser af noget, du har lavet før.
Det er ikke en chance, som mange får - men jeg er overbevist om, at mange drømmer om at få lov at stoppe op og tage udfordringen op.

Finn Hartvig Nielsen – Kursusleder Inger Sørensen
Kære Finn - du overkommer mere end de fleste! Dit pædagogikum-forløb, med tre fag -kinesisk, samfundsfag og erhvervsøkonomi - er af en kaliber, der har inviteret dig til at løbe dig mange staver i livet. Du har været i praktik på 4 skoler, haft 4 vejledere, og været på 3 fagdidaktiske kurser.
To gange om ugen er turen gået med DSB til ZBC i Ringsted, hvor du har undervist en flok unge, hyperaktive 16-årige drenge i kinesisk! Du har også nået at tilbringe rigtig mange timer i Fjernundervisningen, hvor du selvstændigt har udviklet VUC FYNs materialer og undervisningsforløb i kinesisk – godt gået!

Brian Carn - Kursusleder Søren Jensen 
Kære Brian – du har også i det forgangne år været i et forløb, du har skullet udfordre og forfine din mangeårige undervisningserfaring. Den opgave er du gået til med din egen britiske joviale tilgang, og du har udfordret dig selv med nye lærerroller, mens du har bibeholdt sin gode lærerautoritet.
Brians stemme og stemmeleje markerer tydeligt overgangen fra pause til undervisning. Ingen kursist er i tvivl om, hvornår din undervisning starter, og hvordan man bør forholde sig i et klasserum!

Lene Gatten – kursusleder Helle Klodsskov
Kære Lene - du kendes måske af de fleste kollegaer som bestyreren af skolens nye airtrack. På sidste personaledag stod du sammen med din vejleder Louise for at præsentere skolens nye tiltag i forhold til Bevægelse i læring – læring i bevægelse. En sådan opgave er oplagt for dig, fordi du nu er autoriteret til at undervise i idræt og engelsk.
Lene - du når med din jyske ro og lune ind i kursisternes rum. Du er god til at strukturere undervisningen, så kursisterne ved hvad, der i vente. Det giver tryghed, overskud og plads til fordybelse.

Thomas Hørdum – Kursusleder Mette Frehr
Kære Thomas - til de, der ikke kender Thomas, kan jeg sige, at han - udover at komme Nordenfjords fra - også er en stædig og ambitiøs fighter som ikke gør noget ureflekteret.
Det viser din fine filosofisk tilgang til verden og lærerjobbet, hvor du har øje for organisationens mennesker - kursister som kollegaer - og den sammenhæng de hører til.
Et stærkt kendetegn ved dig, er at du har empati og indføling og øje for dine medmennesker. Også selvom nogle af dem er temmelig langhårede og ikke taler nordjysk.
Så kære Thomas - gid du må bevare netop disse evner og bliv ved med at stille de gode spørgsmål.

Jon Gade Jeppesen – Kursusleder Leif Frandsen
Kære Jon - rosinen i pølseenden - du er en karismatisk underviser, der med stor naturlighed indtager og holder læringsrummet – du kan tydeligvis li’ din profession.
Du har en meget udviklet relationskompetence, der er med til både at skabe en rigtig god stemning og motivere kursisterne fagligt.
Samtidig med at kursisterne tydeligt kan mærke, at du er ægte interesseret i dem, både deres liv og uddannelsesmål, så har du store faglige forventninger til kursisterne. Du er meget dygtig til at sætte en tydelig dagsorden for den professionelle kursistadfærd, og du formår at fastholde kursisternes faglige fokus.Til sidst et STORT tillykke - og god arbejdslyst!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar