lørdag den 16. marts 2013


Besøg fra ministeriet


SOSU – tømrer – betjent.
Erhvervsdrømmene kan gå i mange retninger.
Og for nogle fører den langt uden om en hf.
Det er baggrunden for, at HF & VUC FYN sidste år oprettede en erhvervsklasse med brobygning til eksempelvis Sosuskolen og Syddansk Erhvervsskole.
Forleden var repræsentanter fra Ministeriet for Børn- og Undervisning i Odense for at se og opleve klassen – et besøg der også omfattede Åbent VUC og Vindegadeprojektet.

Ser mod erhvervsuddannelser

- Vi oprettede klassen på Holsedore for at have en klasse, som retter sig mod erhvervsuddannelserne, forklarede Kent Meistrup Hansen til gæsterne fra ministeriet.

Der blev lyttet intenst, da Kent Meistrup fortalt om
HF & VUC FYNs erhvervsklasse på Holsedore

På virksomhedsbesøg


Enkeltfagskursisterne undervises på et hold med både G og F niveau og har blandt andet introduktion til samfundsfag for at kunne tage på virksomhedsbesøg, besøg på erhvervsskoler etc.
- Det giver kursisterne en fornemmelse af de miljøer, de måske er på vej ind i, forklarer Kent.
Desuden indlægges FVU efter behov, for dem, som har vanskeligheder med dansk og matematik.

Ånd og sjæl i Åbent VUC

Ministeriets repræsentanter var også på besøg i Åbent VUC og Vindegade.
- Og jeg må indrømme, at omgivelserne ikke er prangende. Men Åbent VUC fyldt er til gengæld fyldt med ånd og sjæl, fastslog vejleder Gitte Holt og listede en lang række af Åbent VUC’s fortræffeligheder – så som lektiehjælp, vejledning og tid og plads til individuelle aftaler, som når en mor eksempelvis har fået sit barn indlagt på Rigshospitalet og kun kan være til stede med en lærer på skolen på ganske bestemte tidspunkter.
Det er et at de tilbud, vi giver – og som gør det muligt at forblive studieaktiv, siger Gitte Holt.

Tilbage i skole efter syv år

Det studieforberedende forløb i Vindegade blev også besøgt af delegationen fra Ministeriet for Børn- og Undervisning, som her var interesseret i at høre om kursisternes baggrund og mål for deres uddannelse.
- Jeg har ikke gået i skole i syv år, og det var en positiv overraskelse for mig at starte her – både fagligt og socialt. Det var slet ikke som jeg husker det tilbage fra min skoletid.
- Vi fornemmer åbne arme – alt der altid står en plads åben – lige netop til dig. Det giver en mulighed for at komme tilbage i uddannelse – og tak for det.

Målrettede unge

Kursisterne lød begejstret under ministeriets besøg på skolen.
Og en anden ting, gæsterne lagde mærke til, var den høje grad af målrettethed i forhold til valg af uddannelse.
Men det er nok ikke mærkeligt, at folk er så målrettede. For det er faktisk noget, vi snakker meget om – lige fra første dag. Og så har vi en bestemt vejleder knyttet til hver klasse – en vejleder som både arbejder med vejledning og administrative opgaver.
Det fungerer godt, fortæller Carsten  Hjorth Jakobsen, som underviser på halvårsholdet i den forberedende undervisning.

Skal målrettes tidligt

Fokus på uddannelsesvalg er også noget, der går igen i Erhvervsklassen med sit tætte samarbejde med erhvervsuddannelserne, afholdelse af uddannelsesdag, besøg fra SDE, Kold College og Tietgenskolen - og besøg på Uddannelsesmessen i Odense Congres Center.
- Det er med til at give kursisterne en vigtig fornemmelse af, hvad de vil, siger Kent Meistrup Hansen.


Delegationen fra Ministeriet for Børn og Undervisning har besøgt HF & VUC FYN som et led i evalueringen af AVU-reformen. Danmarks Evalueringsinstitut, EVA har undersøgt om AVU-loven fra 2009 har haft de ønskede virkninger og om målene med reformen er nået. EVA’s rapport belyser VUC’ernes erfaringer med reformen og anskueliggør, hvilke muligheder og udfordringer der ligger i den fortsatte implementering. Rapporten offentliggøres i april 2013.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar