mandag den 4. februar 2013


Fedt at være tilbage på VUC

PIF – min gamle religions-lærer – var selvfølgelig fremme i skoene med en frisk bemærkning, da han så mig igen: ”Skal du til reeksamen?” var hans første kommentar, fortæller Michael med et stort grin – og understreger, at det har været en rigtig god oplevelse at vende tilbage til sit gamle VUC – nu som lærer. Afbrudt gymnasieuddannelse på grund af sin fars død.
Arbejde i Bilka, Slagelse.
Rodløs og med et utilfredsstillet behov for intellektuel udfordring.

Det var Michael Juul Nielsens virkelighed som helt ung. Og pludselig så han sig selv i gang med at arrangere ledelses- og dannelseskurser i Det Danske Spejderkorps, som han havde været en del af gennem 12.
- Det udviklede sig til at være min helt store interesse. Kurserne fungerede som drivkraft i mit liv i 3-4 år, og det blev stadig mere klart for mig, at jeg var nødt til at tage en boglig uddannelse for at blive tilfreds, fortæller Michael.

Tvunget ud i VUC

Michael var klar til et nyt kapitel i sit liv – klar til en ny by. Odense blev et naturligt valg, og VUC et nødvendigt valg.
”Voksne Uden Chancer”, tænkte han igen og igen på vej i Jernbanegade den første dag.
Men fordommen om VUC forsvandt som dug for solen i løbet af den første uge.
- Og jeg fik et fantastisk år på VUC, fortæller Michael Juul Nielsen, der netop er startet på HF & VUC FYN Odense-Søndersø som hf-lærer i dansk, og er begejstret for det.

Måske skulle jeg …

Michael ville egentlig være socialrådgiver. Men inspireret af sine lærere på VUC begyndte han at tænke i andre baner.
- Måske det heller ikke var tosset at blive gymnasielærer?
Ideen voksede inde i Michael.
Han blev stadig mere sikker på, at han skulle på universitetet. Og i 2007 søgte han ind på Institut for Statskundskab ved SDU.

Kritisk dannelse – et mål

Kort tid efter skiftede han til historie – efter eget udsagn fordi han ikke var god nok til at tænke i firkantede kasser.
- Indtil videre har historie med dansk som tilvalgsfag været et rigtigt valg. Historiefaget byder ind med en god kritisk stillingtagen – og dansk med samfundsforståelse, forklarer han.
Og Michael største mål med sit arbejde er netop at være med til at udvikle en kritisk dannelse hos kursisterne.

Michael, som nu er fyldt 30 år, skriver i øjeblikket speciale om Damarks forhold til internationalt indgåede menneskerettighedsaftaler efter 2001 og planlægger at aflevere specialet i efteråret 2013.

Jeg ser et at mine højeste mål med at undervise i dansk og historie som at give unge mennesker rammerne for at udvikle en kritisk dannelse. Det er nødvendigt for at forstå de sammenhænge og mekanismer, som virker i et samfund, fortæller Michael Juul Nielsen.Ingen kommentarer:

Send en kommentar