fredag den 1. februar 2013

Deling i niveauer har skabt tilfredse hf-elever
 på Katedralskolen i Haderslev

Differentiering i Haderslev

En gruppe undervisere på hf arbejder i øjeblikket med lektieintegreret undervisning og har i den forbindelse besøgt hf-elever på Haderslev Katedralskole for at høre, hvordan deres niveaudeling fungerer.

Haderslev Katedralskole arbejder ikke decideret med lektiefri undervisning (Tøndermodellen).
Men de har niveaudelt deres 2 hf-klasser på 2 niveauer - ”de svage” og ”de stærke”.

To lærere på svage hold

På det svage hold, som har to lærere på, formidles det faglige stof på en måde, så det tager forbehold for, at nogen måske kommer uforberedt.

Den svage gruppe svarer stort set til den ”grønne differentiering”, som Karin Løwenskjold Svejgaard talte om på fællespædagogisk dag forleden!

Lektieintegration skal defineres

Niveaudelingen i Haderslev giver stor tilfredshed blandt eleverne, flere gennemfører, og karaktererne stiger.
Men i skrivende stund kan jeg ikke sige, hvad vores lektieintegrerede lærergruppe tager med sig fra turen, da gruppen stadig arbejder med en definition af lektieintegration.
På det vedlagte link kan I se den prezi, som vi fik forevist i Haderslev.

På gruppens vegne Gitte Albrechtsen.


I forbindelse med 18 Odense-læreres arbejde med lektieintegration besøgte gruppen Haderslev Katedralskole, som har haft fokus på en positiv udvikling af deres hf-forløb. Her er det de 18 lektieintegrerede lærere, der er kommet på skolebænken. Gruppen består af: Andreas Fenger, Anita Stark, Ann-Lise Larsen, Inger Marie Sørensen, Jakob Brøndlund, Jan Harritsø, Jane Kjærgaard Andresen, Lene Schødts, Lise Bjerg Mortensen, Luisa Montagno, Maria Gyldendal Lund, Marianne Vognsgaard, Morten Pahlavi Buhl Jørgensen, Niels Jacob Mørk Hansen, PIF, Peter Juul Jensen og Stig Lægdsgaard.Ingen kommentarer:

Send en kommentar