fredag den 10. august 2012

Ny hf leder:
Vær tro mod dig selv


Ledelse. Brune Nordiske bier. Kajakroning. Datalogi. Og svin af gammel dansk landrace.
Det er blot nogle af de interesser, der kan kobles på Anne Kirketerp – ny leder af hf enkeltfag, fjernundervisning og fleksibel undervisning.

Bag den blide, landlige overflade gemmer sig en 45 årig storbykvinde med en klar livsfilosofi:
Lyt til dig selv. Prøv dig selv af. Vær tro mod dig selv – og vær klar til at træffe de nødvendige valg.

Min mand, Kim, og jeg løb meget, da vi mødte hinanden. Vi har løbet Stockholm, Berlin og Samsø Maraton sammen – er gået lidt i stå. Blandt andet går der også tid med de syv grise af dansk landrace. Men vi har lovet os selv at begynde at løbe igen i september, når der er også er slyngte honning for sidste gang, fortæller Anne Kirketerp

Forventninger
Som nybagt mat-fys student fra Langkær Gymnasium og HF i Århus var Anne endnu ikke nået til det punkt i sit liv.

- Jeg gjorde, som der blev forventet af mig, gik direkte videre og havde mit hovedag i datalogi fra Aarhus Universitet som 23 årig.
Næste skridt var bifag i matematik – troede den unge Kirketerp.

Måtte skifte retning
Anne måtte indse, at hun var nødt til at skuffe andres forventninger, droppe ud af studiet og i stedet  læse HD i organisation, så hendes fagkombination blev it og ledelse.

 – Det var svært. Og det er stadig svært for mig at træffe sådanne valg. Men det kan være nødvendigt, erkender Anne Kirketerp – både privat og i det professionelle liv.

Vær tro mod dig selv
Efter to år var Anne færdig med sin HD, og siden har hun arbejdet med it og ledelse forskellige steder som Bankdata, BEC (Bankernes EDB Central) og Dansk Supermarked - og hun har undervisningserfaring fra datamatikeruddannelsen på Vejle Handelsskole og Erhvervsakademiet i Århus.

Hun har altid holdt på, hvad hun troede på var rigtigt – også i en situation, hvor hun kunne se, at det kostede hende jobbet.

Ud i kulden
Privat blev hun skilt kort efter, hun havde fået sit femte barn. Det resulterede i flere – kolde – måneder i en u isoleret campinghytte på Trelde Næs.

- Så jeg ved, hvad det vil sige at være fraskilt og have ansvaret for fem børn, siger hun og fastholder sit blik.

- Jeg ved, hvad det vil sige at træffe forkerte valg, at træffe rigtig – men dyre valg. Og jeg ved, hvad det vil sige at være ude i tovene af stress”.

Ned med stress
De erfaringer tager Anne Kirketerp med sig – også som leder her på HF & VUC FYN.

Anne Kirketerps medarbejdere skal derfor ikke blive chokeret, de bliver sendt hjem på ferie et par dage – inden de måtte bryde sammen.

- Lærerjobbet er en profession, hvor du altid kan forberede dig, og hvor du altid kan gøre dit job en tand bedre.

- Det stresser. Og stress skal arbejdspladsen være med til at forebygge. For hvis du ender ude i tovene, opdager du det ikke selv, siger Anne Kirketerp.

En af de måder, hun også vil være med til at forebygge stress, er ved at give medindflydelse.

- Jeg har mange visioner for god undervisning, fastholdelse og livslang uddannelse. Men de klogeste er ofte dem, der arbejder med tingene, så jeg vil lytte meget, mærke efter og i samarbejde træffe de beslutninger som udvikler os. Den form for ledelse, tror jeg, er bedst for alle parter, siger Anne Kirketerp.

Ro i vandskorpen
I dag bor Anne sammen med sin nye mand, Kim, på Skarø, hvor de har 5 brune bifamilier, 7 prikkede svin af den danske landrace og en kajakklub, som parret selv de selv har været med til at stifte.

På den sydfynske ø - og i havet omkring Skarø – forsøger Anne Kirketerp at skabe de sekvenser af ro, hun anser for livsnødvendige i et ellers hektisk liv.

Forenkling
Derude for enden af Svendborgsund er livet simpelt. Alt, hvad der betyder noget, er bølgerne, vinden, balancen og næste pagajtag.

Tankerne går på langfart, og pludselig – uden at arbejde bevidst med det – er der ting der falder på plads.

 - Det er fantastisk – og lidt det samme der sker i arbejdet med landracen og de nordiske bier. I den henseende er Skarø fantastisk.







I bryllupsgave fik Anne Kirketerp og hendes mand, Kim, tilskud til en Grønlandstur. Den tog de på i marts – en fantastisk tur de gerne gentager – måske et år i august – i kajak. Men foreløbig bliver det Bornholm, der skal indtages r næste sommerferie, der går til Bornholm med kajak og cykel.







Ingen kommentarer:

Send en kommentar