onsdag den 6. juni 2012


Børne og Undervisningsministeriet kører nu en kampagne for at udvide kendskabet til VEU centrene. Her på Fyn arbejder blandt andet Erik Weigel med samme formål. På den baggrund starter et nyt samarbejde om opkvalificering af sundhedshjælpere på Social og Sundhedsskolen i Odense.


Rejsende i ost, jern og sundhed


Hvad enten du er i mejeribranchen, laver staldinventar, presser juice - eller arbejder som sundhedshjælper – så kan der være brug for at komme en tur i bøgerne og få den opkvalificering, som nye jobfunktioner kræver.
VEU Center Fyn og HF & VUC FYN er svaret for mange.

Aftale med hjælpere
Senest er HF & VUC FYN begyndt at opkvalificere foreløbig et hold på 7 og et andet hold på 8 social og sundhedshjælpere i dansk og matematik på FVU-niveau.
Opkvalificeringen kommer forud for selve uddannelsen til sosu-assistent, som alle sundhedshjælpere i Odense Kommune bliver tilbudt.
Senere bliver der fulgt op med engelsk, it og naturfag, hvor der særligt bliver lagt vægt på kemi.
-          Kemi er et af de fag, de pågældende kursister typisk er bange for. Derfor gør vi meget ud af at afdramatisere det, fortæller lærer og konsulent i HF & VUC FYN, Erik Weigel.

Kvalitetsløft
Weigel blev ansat i efteråret til at tage ud på fynske virksomheder for at fortælle om muligheden for at have medarbejdere på efteruddannelse – oftest med fuld lønkompensation.
Han er hjulpet godt ind i jobbet af sine kollegaer men har også haft stor gavn af sin alsidige baggrund som slagter, medicinstuderende, lærer og international konsulent.
-          Det giver en god fornemmelse af mange forskellige arbejdspladser, siger han.

Dejligt job
Forbavsende få kender til de muligheder, systemet tilbyder – og til de mange penge, der ligger i arbejdsmarkedets kompetencefonde.
-          På den måde er mit job meget tilfredsstillende.
Jeg er jo sælger af et virkelig godt produkt, som få kender i forvejen, og som ”kunderne” kun skal betale et meget begrænset beløb for. Derfor er potentialet også stort, siger Erik Weigel.
- Det er sådanne muligheder, Odense Kommune nu benytter sig af med henblik på at opkvalificere sine sundhedshjælpere til fremtidens opgaver, når syge i stigende grad kommer meget hurtigt hjem fra sygehusene, forklarer Erik Weigel fra sit kontor oppe under taget på HF & VUC FYNs afdeling i Vindegade.

Mangeårig opgave
Kurserne for sundhedshjælpere kommer sandsynligvis til at fortsætte mange år frem i tiden.
Alene Odense Kommune har omkring 2.500 sundhedshjælpere, som skal opkvalificeres til social og sundhedsassistenter over en årrække. Og også det private arbejdsmarked har stort fokus på efteruddannelse.

Fast rotation
Mejerikoncernen ARLA bruger en fast rotation af medarbejdere, så der løbende er folk på kursus i VEU eller FVU-regi, ligesom flere kvalificerer sig til AVU-regi.
Alle med behov bliver tilbudt ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning hos Arla
Og en FVU-dansk er ganske enkelt et krav for at blive tilbudt faglige kurser i mejerikoncernen.
-          Andre brancher bruger os som alternativ til ledighed, fortæller Erik Weigel.
Det gælder eksempelvis turistbranchen, hvor der jo er en høj sæsonledighed, fortæller Erik Weigel.


Børne og Uddannelsesministeriet kører i øjeblikket en kampagne, som skal sætte fokus på de muligheder, som Voksen- og Efteruddannelsescentrene tilbyder.
VEU CENTER FYN er etableret af HF & VUC FYN i samarbejde samt Fyns øvrige voksen- og efteruddannelsesinstitutioner. For mere information - se http://www.veucenterfyn.dk/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar