fredag den 18. maj 2012


Tag ansvar i fællesskab – og bliv god!
Op om morgenen, ned med havregrynene, ind i Fronter og hen på skolen.
Det er nogle af de ting, Louise Ostenfeldt arbejder intenst med, at hendes kursister skal lære.
-          Kursisterne må gerne blive dygtige til idræt. Og de må gerne blive dygtige til dansk, siger Louise.
Men hendes erfaring er, at struktur og helt basale livskundskaber er en forudsætning for, at kursisterne bliver dygtige til fagene.

Tag hånd om hinanden!
Selv om det måske kunne lyde sådan, har Louise dog ikke tænkt sig at agere mor for sine kursister.
-          Min undervisning skal derimod opbygges, så kursisterne lærer at tage ansvar for hinanden læring i praksisfællesskaber. På det punkt står vi med et stort potentiale, vurderer Louise Ostenfeldt.

Flere Parkour-niveauer
Louise Ostenfeldt er en af de 8 nye kandidater, som netop er fejret ved en reception i Enggade, og som led i det afsluttende besøg havde Louise netop planlagt et Parkour-forløb, som lægger op til sådanne praksisfællesskaber.
Hun havde givet en ganske kort introduktion til grundbevægelser i Parkour - trille, rulle, håndstand etc.
Nu skulle kursisterne så niveaudele hinanden fra 0-10 inden for et antal kompetencer, og grupperne blev efterfølgende inddelt, så alle grupper indeholdt en dygtig kursister på forskellige områder.

Instruktion af dygtige kursister
Den enkelte kursist skulle så komme med en ide til en Parkour-sekvens, som de efterfølgende skulle instruere en medkursist i forud for en videooptagelse af sekvensen.
Kursister, som måske er mindre gode til bevægelserne, kom altså også til at instruere nogle af de stærke kursister.

Alle skal undervise
Efter at have set videoen i fællesskab, skulle den enkelte kursist vælge en sekvens fra videoen, som han/hun ville undervise andre fra gruppen i.
Den enkelte kursist blev nu nødt til at træne den pågældende sekvens for at kunne undervise resten af gruppen i det. Og de gik virkelig på med krum hals, fortæller Louise.

YES – det lykkedes!
To piger, som ingen havde regnet med kunne lave et rullefald, endte med at gøre det.
YES – lød det fra dem, og medkursisterne gav stående klapsalver og udbrød: ”Vi stolte af dig”.

God på skift
Det fantastiske ved denne måde at arbejde på er, at nogle er gode til idræt, andre til at filme, andre igen til redigering og nogle til at undervise.
-          Det er på skift, at de forskellige tager styring på processen. Og når den gensidige læring lykkes, er det en succes – ikke blot for den enkelte – men for hele holdet. Det er dejligt at opleve, fortæller Louise Ostenfeldt.

De 8 kandidater, som netop er blevet fejret, er Gitte Schmidt Pedersen, Julia Agata Wysoczanska, Charlotte Lysholdt-Andersen, Line Lund Christiansen, Peter Juul Jensen, Louise Ostenfeldt-Müller, Sara Mellson og Lena Gribsholdt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar