torsdag den 31. maj 2012

Kom så ind på den skolebænk!
Nej, sådan lyder det ikke fra de 20 fraværsprojekter, som sammenlagt har fået 7 mio. kr. fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Men overskriften er meget dækkende, for det der gerne skulle blive resultatet.
Formålet med projekterne er at finde ud af, hvordan vi minimerer kursisters fravær.
-          vi har hårdt brug for, at de unge bliver fastholdt og gennemfører en ungdomsuddannelse. Derfor er jeg glad for den overvældende interesse, der har været for at få del i fraværspuljen, og jeg glæder mig til at se resultaterne af de 20 projekter, der nu får midler fra puljen,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

De 20 projekter, som har fået støtte, spænder vidt – lige fra initiativer på en enkelt skole til store tværgående projekter, som involverer flere folkeskoler, ungdomsuddannelser og Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Halvdelen af de projekter, som er tildelt støtte, har fokus på overgangsproblematikken – det vil sige overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, som er et særligt kritisk tidspunkt i forhold til unges fravær.
De projekter, der er tildelt støtte, er:
 • ”Det gode liv – valg af den rigtige ungdomsuddannelse”. Munkevængets Skole, Kolding:, 253.287 kroner.
 • ”Fra fraværskultur – til nærværskultur”. Hastrupskolen, Køge:, 310.000 kroner
 • ”Projekt mere nærvær, mindre fravær”.  Bagterpskolen, Hjørring: 350.000 kroner
 • ”Projekt nærvær og fastholdelse”. Den Økologiske Produktionsskole:, 350.000 kroner
 • Kulturcaféprojekt. Århus Social- og Sundhedsskole:, 53.900 kroner
 • ”Fra næring til læring”. International Business School, Fredericia:, 182.067 kroner
 • ”Anerkendende læringsmiljø – som forebygger fravær og frafald”. Roskilde Tekniske Skole:, 399.290 kroner
 • Fraværsbekæmpelse gennem e-motivation og e-læring. Århus Købmandsskole: 506.400 kroner
 • Gruppevejledning med fokus på mundtlighedsstrategier. Midtfyns Gymnasium, Ringe:, 30.000 kroner
 • ”Pjækker du? – Nej, jeg er bare syg”. VUC Vejle: 400.000 kroner
 • ”Struktur i hverdagen”. Gentofte hf: 78.600 kroner
 • ”Heldagsskole i ungdomsuddannelserne – forsøg med tæt elevkontakt som fastholdelsesstrategi”. Ørestad Gymnasium: 242.875 kroner
 • ”Uddannelse er sygt nice”. Kongsholm Gymnasium og hf: 450.000 kroner
 • ”Godt du sagde det – elevfortællinger og -relationer på tværs af folkeskole og ungdomsuddannelser. Næstved Kommune: 493.140 kroner
 • ”Ressourceorienteret fraværsindsats – om kunsten at komme i skole”. Københavns Kommune: 616.171 kroner
 • ”Projekt fra spot til forvandling”. Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUCenter Syd, Ishøj: 315.000 kroner
 • ”Elevfravær og trivsel”. Aalborg Kommune: 196.000 kroner
 • Udrulning til alle kommunens udskolingsskoler af digitalt uddannelsesparathedsvurderingsredskab samt projekt til videreudvikling af redskabet. Holbæk Kommune:, 1.015.000 kroner
 • Opfølgning på innovationscamp januar 2012 sammen med elevnetværk. Pluss Leadership: 195.000 kroner.
·         Gennemførelse af kurser fra instruktørnetværk som opfølgning på fraværskampagne. Skole og Forældre, 551.000 kroner

Ingen kommentarer:

Send en kommentar