tirsdag den 17. april 2012

Uddannelse 112 – nu på TV2Fyn

Endnu inden Syddansk Erhvervsskole og HF & VUC FYN har startet sin nye fælles uddannelse, U112, bliver den præsenteret på TV2FYN. Det sker onsdag aften i de fynske nyheder.

Hungrer efter nyt blod
Uddannelse 112 skal tiltrække flere etniske afghanere, tyrkere, bosniere, irakere – og danskere til politi og forsvar, så personalet i højere grad afspejler den etniske sammensætning i det danske samfund.

Men Politiet stiller høje krav
Politiet stiller imidlertid også store krav til de unge, som søger ind på Politiskolen.
De skal have:
1: En faglært uddannelse og mindst tre hf-fag – dansk, engelsk og samfundsfag - eller
2: En fuld hf.

Skræddersyet uddannelse
For unge, hvor den vej kan synes lang, er Uddannelse 112 et oplagt tilbud.
U112 er bygget op af en erhvervsrettet grunduddannelse, avu-fag og hf-fag, uddannelses-elementer som kursisterne også vil kunne bruge i alle mulige andre sammenhænge – hvis drømmen om uniformen brister.
Kursister fra Uddannelse 112 kan derfor også ende med at få en håndværksmæssig uddannelse – eller måske få smag for det mere boglige og ende med at søge ind på en videregående uddannelse efter en endt hf.
-          Alle muligheder kommer til at stå åbne, som en af initiativtagerne til uddannelsen, Peer Modal, udtrykker det.

Uddannelsesstart august
Uddannelse 112 starter den 6. august på Syddansk Erhvervsskole, hvor avu- og hf-fagene også bliver tilbudt. Uddannelsen er SU-berettiget.

Interesserede kan kontakte afdelingsleder Grethe Bjært, afdelingsforstander Peer Modal eller opsøgende vejleder Thormod Kaae.
Udsendelsen i TV2Fyn kan du se via dette link:   http://www.tv2fyn.dk/article/349609?autoplay=1&video_id=50366

Ingen kommentarer:

Send en kommentar