torsdag den 22. marts 2012

Prøv et supervisionsforløb

-          Det er fantastisk givende – både for den nye lærer og for den gamle, siger Luisa Montagno og Leif Frandsen om deres parløb i en udvikling af deres undervisning i dansk.
Den privatpraktiserende lærer er død, mener de. I stedet handler det om at lære af hinanden.
Det er essensen i det supervisionsforløb, som Luisa Montagno og Leif Frandsen har kørt i skoleåret 2011-2012.

Her er mit liv
Samarbejdet mellem Leif og Luisa startede, da Luisa var i pædagogikum.
-          Jeg bemærkede den stemning, der er i Leif dansktimer. Klasserummet emmer af stemning med anekdoter og fortællinger om ting, Leif har oplevet gennem sit liv.
Kursisterne undrer sig og virker nysgerrige, og de kan mærke, at læreren er et rigtigt menneske, som tør taget sig selv med ind i klasserummet. Leif tager det op, som kursisterne siger. Og han bruger det til at komme i dialog, fortæller Luisa Montagno.

En god lærer får klasserummet til at emme af stemning. Det er noget af det, jeg gerne vil blive dygtig til, siger Luisa Montagno


Vil skabe undren
For Leif Frandsens handler det om at udfordre kursisternes tekstforståelse.
-          Jeg forsøger at skabe en undren, som får kursisterne til – selvstændigt – at arbejde videre for at finde en sammenhæng.

Inddrager livserfaringer
Når kursisterne bliver personligt interesseret, har vi gang i en form for selvdannelse.
-          Derfra forsøger jeg at trække dem med videre ud i en almendannelse, forklarer Leif Frandsen.


Når vi nu taler om faget dansk, må vi som lærere gerne være med til at spænde spændingskurven godt ud og skabe undren hos kursisterne - og trang til at få spændingen udløst - siger Leif Frandsen.Fra helhed til enkeltdele
De første gange, Luisa var med i Leifs undervisning, forsøgte hun at opleve helhederne i undervisningen.
-          Og mit mål er selv at kunne skabe en tilsvarende klasserumskultur, hvor dialogen mellem lærer og kursister er det bærende frem for de lidt mere stive læreroplæg. Men først skal jeg afdække, hvordan det kan gøres, siger Luisa Montagno.

”Optag”
-          Noget af det, jeg ser som et klart element er ”optag” – altså at kursistrene input bliver taget op af læreren og inddraget i undervisningen.
At komme ud blandt kursisterne på en åben facon, holde øjenkontakt, korrigere gennem ros og få folk til at føle sig medinddraget er andre elementer, Luisa har lagt mærke til.

Lærdom ind i kroppen
Ja, og så handler det om at guide folk ind i en erkendelse – at gøre kursistrene trygge ved selv at gå på opdagelse i faget gennem en klar struktur, så de får lærdommen ned i kroppen – ikke kun ind i hovedet

HF & VUC FYN Odense-Søndersø støtter Supervisionsforløbet med 12 timer til hver.

Supervisionsforløb kræver en høj grad af tillid til hinanden. Til gengæld er det også fantastisk givende – fagligt og kollegialt, synes Luisa Mnotagno og Leif Frandsen.


1 kommentar:

  1. Som kursist på Leifs dansk aften-hold 2010/11, kan jeg tilskrive mig, at Leif Frandsens undervisning er yderst effektiv og inspirerende. Som udlært murer gennem de sidste 10 år har jeg , grundet stadigt hyppigere ledighed blandt håndværkere de sidste par år, valgt at forfølge min drøm om at blive journalist. Inden jeg startede hos Leif, havde jeg mine tvivl om jeg nu kunne realisere min drøm. Men tvivlen blev byttet ud med en forstærket tro på egne evner af Leif. Det har resulteret i en nys overstået optagelsesprøve og efterfølgende optagelse på Journalist højskolen i Aarhus, med studiestart til september.
    Bedre reklame for Leifs undervisning kan der vist ikke gøres:-)
    Nikolaj Meyer

    SvarSlet