mandag den 6. februar 2012

Vision 2015

En fri rejse – med ansvar

Ud af døren!  Op til de workshops!
Knapt vi fået de sidste beskeder fra rejseselskabet, før vi var af sted – i hælene på hver sin paraply – hen ad gangen, op ad trappen – ind for at slippe drømmene løs og se frem mod 2015.
Se video fra dagen her

Ud på bølgen
Drømmene var uden tvivl vakt af fremtidsforsker Peter Hesseldals bølge-metafor under introduktionen til visionsdagen på Odense Kommunes Kursuscenter torsdag den .
Han cirklede rundt over Schacksgade mellem begreber frihed og ansvar.
For hos Hesseldal er begreberne ikke modsætninger – men komplementære størrelser, der betinger hinanden.
-          Vi lever i en meget individualiseret verden – med en næsten grænseløs frihed. Men midt i denne frihed står vi overfor et benhårdt krav om at tage initiativ, være kreativ – og ikke mindst – at træffe valg – ride med på bølgen af fornyelse i et netværk af formellem institutioner og personlige forbindelser.

Stakkels Ellert
Er du foran og uden det nødvendige netværk, bliver du skyllet over enden, som det var tilfældet med den danske elbil ”Ellerten”.
Kommer du bagud og mister bølgen af syne, er du fortabt - for altid.
Det gælder både i forhold til at tjene kroner og ører, det gælder i forhold til din position i samfundet, postulerede fremtidsforskeren som optakt til Vision 2015 – en visionsdag for det nye HF & VUC FYN Odense Søndersø.

Handler om mindset
For Peter Hesseldal handler det om at give et sådan mindset videre til vores kursister.
At give kursisterne en stor grad af frihed og samtidig guide dem ind i de rette valg, som kan give en optimal læring og livsindstilling, som gør det muligt for dem at ”ride med på bølgen”.
-          Fremtiden er fuld af muligheder. Og den som formår at koble sig op med andre og gribe chancen, vil være foran.
Peter Hesseldal erkendte, at det sikkert vil være en stor udfodring at få tankegangen til at trænge helt ind til alle kursister.
Men han fik bølgen på dagsorden hos det engagerede rejseselskab - og som ridende på bølgen fordelte det visionære rejseselskab sig på ikke mindre end 8 workshops, hvor øvelsen gik ud på at finde måder at – ja, holde sig på toppen af bølgen.

I de nedenstående links finder du de indslag, som blev vist i de 8 workshops ved visionsdagen.
Sir Ken Robinson
RSA Animate - Changing Education Paradigms: Fra Industrisamfundet til vidensamfundet.
Den gode undervisning af Per Fibæk Laursen.
09. marts 2010 kl. 15:15 på DR2

Eleverne lærer for lidt, siges der ofte i den offentlige debat. Men faktisk burde man snarere undre sig over, at de overhovedet lærer noget. Det er budskabet i professor Per Fibæk Laursens forelæsning.
Ifølge forskningen er grundlaget for undervisning nemlig ikke nye smarte undervisningsmetoder, men helt klassiske grundkvaliteter baseret på et godt forhold imellem lærer og elev.
I Danmark er der undervisningspligt, men ikke læringspligt. Det betyder, at myndigheder og lærer kan kontrollere, at eleverne fysisk møder op i skolen, men de kan ikke styre, om de rent faktisk lærer noget.
Per Fibæk Laursen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, forklarer her, hvordan læring er et forhold imellem mennesker, og at det betyder, at den bedste indlæring ofte vil forekomme, hvis nogle klassiske brede grundkvaliteter som eksempelvis store men realistiske forventninger, god atmosfære, klar velstruktureret undervisning, og vægt på forståelse er til stede.
Læring kan nemlig ikke ses som hverken formning eller påfyldning af viden hos børnene men skal i stedet ses som dialog imellem levende, aktive mennesker.
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paedagogik_Psykologi/Den_gode_undervisning.htm


http://www.experimentarium.dk/forsiden/undervisning/planlaeg-besoeget/det-gode-besoeg/verdens-bedste-tur/Ungdomskulturer - her og nu
Hvordan bevæger man sig ind i det moderne samfund som ung i dag? Det fortæller lektor Johannes Andersen fra Aalborg Universitet om i denne forelæsning på DR2.

Når unge skal finde deres egen identitet, sker det i et samfund, der på den ene side dyrker det individuelle valg, og på den anden udfolder disse valg i en lang række designede og planlagte valgmuligheder.
Lektor Johannes Andersen fra Aalborg Universitet fortæller her, hvordan nutidens unge søger kanterne og dyrker ekstremerne. Og her spiller det der er 'hipt' en central rolle. Nogen af de unge tager det til sig. Andre bruger det som afsæt til kritik.
Resultatet er en generation af unge, der ligner de gamle 68'ere. De er venstreorienterede og politisk aktive. Man vil gøre en forskel. Man har selvtillid, men det kniber måske med selvværdet.
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Kultur___Sprog/Ungdomskulturer_her_og_nu.htmDe digitale indfødte - 02. november 2011 kl. 14:55 på DR2
Den digitale revolution er over os.
Den bærbare computer bliver byttet ud med netbræt og smartphone, og det er med til at ændre den måde, vi bruger teknologierne på i hverdagen.
Adjunkt fra Aalborg Universitet Reimer Ivang sætter i denne forelæsning fokus på de forandringer, som de nye teknologier bringer i vores liv og i samfundet, samt
om hvordan nutidens unge, de såkaldte digitale indfødte, rent faktisk ikke er helt så gennemgående digitale, som man tror.

http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/IT_teknik/De_digitale_indfoedte.htmKan arkitekturen skabe bedre læring? Produceret august 2011
Et sandt byggeboom har ramt den danske folkeskole. Rundt om i landet bygger man om og bygger nyt for at skabe en mere innovativ skole. Men hvad gør de nye fysiske rammer ved skolen og ved lærerne? Kan arkitektur skabe bedre læring? Det forsøger Asterisk-TV at få svar på. I udsendelsen kan du møde lektor Malou Juelskjær fra Aarhus Universitet (lektor på DPU) og arkitekt Dorte Mandrup, der begge er involveret i ombygningsprojekter af skoler.
http://www.dpu.dk/viden/webtvasterisktv/Videnssamfundets skole  09. marts 2010 kl. 14:40 på DR2
Et hvert samfund har sine egne institutioner, herunder også skoler. Fra 1890'erne til 1960'erne ændrede den danske skole ændret sig fra landbrugssamfundets borger og almueskole til industrisamfundets systematiske og rationaliseringstænkende skole.
Professor Steen Hildebrandt fortæller om samfundets prægning af skoleformen og beskriver den nuværende udvikling hen imod videnssamfundets skole.
Industrisamfundets udvikling handlede meget om maskiner, om rationalisering og om at sætte alt i systemer, der ofte kom før mennesket. Det galt også i skoler, på hospitaler og i andre institutioner. Det er det, der har været med til at skabe det velfærdssamfund, der er i Danmark i dag.
Men nu er kloden blevet langt mindre og befolkningstallet mangedoblet, og derfor er vi på vej mod et samfund baseret på viden, innovation, netværk og bæredygtighed.
Derfor mener Steen Hildebrandt, at det er nødvendigt at tage afsked med industrisamfundets skole og i stedet tale om en skole, der er baseret på kompleksitet, vidensdeling og samarbejde
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paedagogik_Psykologi/Videnssamfundets_skole.htm


Learning without Frontiers
http://www.learningwithoutfrontiers.com/2011/01/lord-david-puttnam-learning-without-frontiers-london/


Personlig udvikling og ansvar 06. december 2011 kl. 15:30 på DR2
Fra vi fødes til vi dør, undergår vi en personlig udvikling. Hvordan og hvor hurtigt vi udvikles, er dog forskelligt fra person til person.
Lektor Hans Henrik Knoop fra Aarhus Universitet fortæller her om nogle universelle oplevelsestyper, der styrker den personlige udvikling.
Med disse oplevelsestyper i fokus kan man styrke udviklingen af karakter, kompetencer, holdninger, adfærd, sociale relationer såvel som selvfølelse, selvtillid, selvværd og empati.
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Oekonomi_Ledelse/Personlig_udvikling_og_ansvar.htm


”Tænk anderledes – i muligheder”
4 små forstyrrelser – anderledes læringsformer.24b film: http://www.youtube.com/watch?v=0bYR6nMwNkw&feature=related  4,16 min

Universefonden 2010: http://www.youtube.com/watch?v=PkzOeQwYKCs&feature=related  4,16 min

Innovation Lab + Gitte Mølbæk fra Møllevangsskolen 2008: http://www.youtube.com/watch?v=pEQh8seK9hE&feature=related  7, 55 min
Sugata Mitra, 2010 : http://fremtidensskoler.dk/tag/laerere/ 17,4 min.Kærlighed og disciplin - (Den gode undervisning, kommunikation, empati  + det narrative)
09. januar 2012 kl. 14:05 på DR2.

Historiefortælling er, grundstenen i al god læring, både hos børn, unge og voksne.
Professor Mads Hermansen fortæller her, hvordan det at bruge historier som læringsmiddel åbner op for forståelsen af det faglige stof.
Men samtidig er der brug for kærlighed og disciplin for at skabe et rum, hvor både empati og faste rammer giver frihed til at suge læring til sig. 
I denne forelæsning definerer Mads Hermansen læring og der præsenteres en generel model for læring. Modellen giver mulighed for at integrere teorier om narrativ læring og automatlæring som specielle former af det generelle, og der forbindes til operant og klassisk betingning og refleksiv læring.

http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paedagogik_Psykologi/Kaerlighed_og_disciplin.htm


Ledelsens indlæg ligger her - på HF & VUC FYN Odense-Søndersø’s You Tube kanal:
http://www.youtube.com/user/vuchfl?feature=mheeIngen kommentarer:

Send en kommentar