torsdag den 16. februar 2012

De populære fag – og de mindre populæreTal fra den fynske del af fjernundervisningen viser, at faget dansk på A-niveau er den helt store magnet på hf efterfulgt af engelsk på B-niveau og henholdsvis historie på B- og psykologi på C-niveau.
I den anden ende af skalaen finder man Tysk på B-niveau, Dansk på C-niveau og fag som filosofi, biologi og kemi.

På AVU er det Engelsk på G-niveau, samfundsfag på G-niveau og Matematik på G-niveau, der trækker flest fjernkursister.
Engelsk E og D er der til gengæld ikke stor søgning til. Og det samme gælder Dansk som Andetsprog.

I nedenstående skema kan du se de faktiske tal for den fynske del af fjernundervisningen.AVU aug. 11
HF aug. 11
HF jan 12

Nr. 1
Engelsk G, 62 kursister (helårs)

Dansk A, 128 kursister
Dansk A, 95 kursister
Nr. 2
Samfundsfag G, 56 kursister (halvårs)

Historie B, 70 kursister
Psykologi C, 76 kursister
Nr. 3
Matematik G, 54 kursister (helårs)

Engelsk B, 69 kursister
Engelsk B, 62 kursister
Nr. 3
fra bund
DsA D, 3 kursister (helårs)
1)      Biologi B, 8 kursister

1)      Tysk C fortsætter,
 9 kursister

Nr. 2
fra bund
Engelsk D, 1
1)      Filosofi C, 6 kursister

2)      Kemi B, 9 kursister

Nr. 1
fra bund
Engelsk E, 0 kursister
1)      Tysk B fortsætter, 5 kursister

3)      Dansk C,
6 kursister

2 kommentarer: