mandag den 9. januar 2012

Undervisning med sociale medier - forsøg

Hvordan kan iPads og pc’ere i undervisningen være med til at skabe relationer på tværs af kursisterne? Det er et overordnede spørgsmål, som et forsøg i en 2-årig hf klasse det kommende skoleår 2012-2013 skal være med til at afdække.
HF & VUCFYN har netop søgt Ministeriet for Børn og Undervisning om godt 75.000 kr. som støtte til projektet.
Målet er at udvikle en undervisningsformer, hvor de sociale medier kommer til at spille en fremtrædende rolle. Ud over at binde kursisterne bedre sammen, skal de sociale medier også være med til at fremme skriftligheden og indgå i hele tilrettelæggelsen af undervisningen, så kursisterne tilegner sig digitale arbejdsvaner gennem det 2-årige hf-forløb.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar