onsdag den 25. januar 2012

Realkompetencevurdering på VUC

af Lisbeth Antonsen, IKV-koordinator

Husker du den 29. januar 2008? Næppe – eller måske var du slet ikke ansat dengang. Men den dag var det personaledag for alle medarbejdere i HF & VUC FYN Odense Søndersø med et eneste punkt på dagsordenen: Realkompetencevurdering.
I 2008 trådte loven om anerkendelse af realkompetencer nemlig i kraft, og indenfor området for almen voksenuddannelse og almengymnasial uddannelse, fik landets VUC'ere ikke bare opgaven med, men også pligten til at vurdere en persons samlede kompetencer i forhold til de faglige mål for G-A-niveauerne – i daglig tale IKV (individuel kompetencevurdering) eller RKV (realkompetencevurdering).
Der forestod dengang en stor udviklingsopgave, og i dag, 4 år senere, er IKV blevet en af vores mangeartede opgaver på lige fod med undervisningen; en lille nicheproduktion som man godt kan være stolt af, selvom man ikke lige er i berøring med den.
Op til 2008 havde HF & VUC FYN sammen med 2 andre VUC'ere deltaget i det pilotprojekt, der førte frem til udmøntningen af loven, og vi fik efterfølgende opgaven med at udvikle materialer til afprøvning af IKV-ansøgeres kompetencer.
Senest har HF & VUC FYN været udpeget til at udarbejde "Råd og Vink om IKV" af Undervisningsministeriet, et arbejde der netop er afsluttet med en konference i efteråret 2011 (se: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Uddannelser-til-voksne/Fakta-om-uddannelser-til-voksne/Individuel-kompetencevurdering).
På hele HF & VUC FYN er der i dag 17 vejledere, der har IKV som ansvarsområde, og der er 34 IKV-faglærere, der varetager afprøvningen af kompetencer.
Siden 2008 har der i Odense alene været 10 ansøgere på avu og ca. 125 på hf. Af de 125 IKV-ansøgere på hf har 65 gennemført og fået fuld anerkendelse af deres kompetencer i et fag (enkelte i flere fag), 32 har ingen anerkendelse fået og de resterende sager er fortsat under behandling.
For hf's vedkommende skønner vi, at ca. 95 % af ansøgerne ønsker en IKV med henblik på at søge ind på en lang videregående uddannelse, hvor det pågældende fag er et specifikt adgangskrav.
Mange af ansøgerne er faktisk henvist til os af SDU, som vi har et fint samarbejde med.
Kun enkelte af de 32 har ikke kunnet få anerkendt deres kompetencer; de fleste har trukket sig, fordi de alligevel ikke skulle bruge faget, enten p.g.a. nyt arbejde, nye uddannelsesplaner eller dispensation fra uddannelsesstedet.
På HF & VUC FYN er vi således godt på forkant med arbejdet og bliver taget med på råd, når andre VUC'ere møder deres første ansøgere. Det er dog stadig et område under udvikling, og en ny og anderledes måde at tænke læring på – IKV-vejledere og IKV-faglærere er på hårdt, men sjovt og spændende arbejde, når realkompetencer skal "oversættes" til faglige mål i en balance mellem skøn og kontrol.
Det ville derfor være en god idé, om faggrupperne ind imellem satte IKV på dagsordenen og fik drøftet hvordan dette arbejde udføres – for det første af hensyn til kvalitetssikringen og ensartetheden i sagsbehandlingen: et realkompetencebevis er et juridisk gyldigt bevis ligestillet med et eksamensbevis, så aftagerinstitutionerne skal kunne sætte deres lid til validiteten af det. Men også fordi det kunne være frugtbart for os, som alle er opfostret og forankret i det formelle uddannelsessystem med vores hævdvundne "pædagogiske monopol", at få drøftet den forståelse eller udfordring, at læring, dannelse og erhvervelse af kompetencer i vid udstrækning godt kan finde sted udenfor vores eget system i andre uformelle sammenhænge.
Jo mere viden om og synliggørelse af opgaven, desto bedre kan vi støtte IKV-ansøgeres korteste vej gennem uddannelsessystemet, som er en vigtig intention bag IKV-lovgivningen.
Med den store stigning i aktiviteten på VUC'erne siden 2008 in mente, er der ingen grund til at frygte, at IKV skulle være en "gøgeunge" – den er snarere blevet et værdifuldt, inspirerende supplement.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar