fredag den 2. december 2011

IT i gymnasiale uddannelser - konference

Af Marianne Karlshøj
Jeg har været til konference tilrettelagt af MBU i Århus d. 28.11 om temaet: IT i de gymnasiale uddannelser.

Der var en fremlæggelse af de foreløbige erfaringer med it i de gymnasiale uddannelser v. 3 forsøgsskoler: Rysensteens Gymnasium, Tietgenskolen og Århus Statsseminarium. Der havde været i alt 13 skoler i udviklingsprogrammet april 2010 – november 2011.

Projektet har særlig fokus på:

· nytænkning

· inkluderende måder at organisere undervisningen på

· variationsmuligheder

· udvikling af undervisningsformer, undervisningsmaterialer og medier.

Der var en del af pointerne, der bekræfter, at udviklingen af både skriftlighed og stimulering af elevers aktive deltagelse i høj grad hænger samen med måden, it-værktøjerne sættes i spil i undervisningen.

Der peges på flere udfordringer - at alle i klassen har en computer eller tablet, en ny tilgang til forberedelse og lærerrollen i al almindelighed.

Erfaringerne indtil nu viser, at it-værktøjernes potentialer er væsentlige i forhold til især feed back og vejledning og udløser større kursistaktivitet, lyst til mere forberedelse, men også større synlighed, dvs. sværere at ’gemme sig’ i undervisningen.

Vi blev opfordret til at søge ind i puljen med nye it-udviklingsprojekter i forlængelse af erfaringerne fra dette. Frist 15. december.

1 kommentar: