mandag den 14. november 2011

Vær præcis og konkret

Vær meget konkret, når du stiller opgaver til kursisterne
Fortæl præcist hvordan kursisten skal løse en opgave
Gør det helt tydeligt, hvad dine forventninger er
Og planlæg hele forløb, så kursisterne ved, hvornår der kommer afleveringer.

Det er nogle af de vigtigste råd fra Steen Fog Kleemeyer, som er tovholder på den Særlige Pædagogiske Støtte, SPS, målrettet HF-kursisterne.
Steen Fog Kleemeyer er tovholder på SPS - Den Særlige Pædagogiske Støtte, som i øjeblikket oparbejder en stor viden omkring støtte til kursister med psykiske problemer. Den viden Steen Kleemeyer deler gerne ud af

Fokus på psykiske problemer
Ordningen har gennem en årrække hjulpet kursister med begrænset syn og begrænset hørelse samt kursister med sproglige handicap som ordblindhed.
-        Nu tager vi så for alvor fat på den gruppe kursister, som har svært ved at strukturere deres hverdag og skole på grund af psykiske problemstillinger, siger Steen Fog Kleemeyer

Vigtige støttepersoner
Til kursister med psykiske problemstillinger har SPS flere tilbud. Eksempelvis kan en lærer fast hjælpe en kursist med at få struktur på sin hverdag og skaffe plads til skolearbejdet.
En anden mulighed er at bruge en anden støtteperson til at skabe struktur og dermed succesoplevelser for den enkelte.

Oparbejder viden
Lige netop på det felt er VUC FYN Odense Søndersø ved at oparbejde en stor viden.
- Og det er vigtigt i en tid, hvor tabuet omkring psykiske problemer er stærkt aftagende, så vi kan snakke åbent med kursisterne om det, fortæller Steen Fog Kleemeyer.

Kursister og lærere skal på banen
Kursisten er imidlertid fortsat den vigtigste part i sit eget arbejde med at skabe struktur og overskuelighed.
- Og lærerne kan i den grad også hjælpe den type af kursister ved en høj grad af præcision, tydelige beskeder og veltilrettelagte forløb, siger Steen Fog Kleemeyer.

For at kunne tilbyde Særlig Pædagogisk Støtte til HF-kursister, skal der foretages en faglig udredning, hvad enten det handler om læsevanskeligheder, synshandicap eller psykiske problemer. Vil du vide mere om mulighederne for Særlig Pædagogisk Støtte, kan du kontakte Steen Fog Kleemeyer på Skl@vucfyn.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar