mandag den 21. november 2011

Uddannelsesforum 2011

Øjebliksbilleder fra Henrik Flygare og Gitte Albrechtsen
Uddannelsesforum er en årlig tilbagevendende begivenhed, som tidligere fandt sted i Odense, men som i de seneste 2 år har fundet sted i Bella Centret i København.
Uddannelsesforum 2011 blev indledt af den nye børne- og uddannelsesminister Christine Antorini, som glædede sig over denne mulighed for at få lov til at byde deltagerne velkommen – hun var glad, smilende og positiv, og havde et markant fokus på fastholdelse. Hun blev efterfulgt af Anne Vang, børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune og Jane Findahl, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, der begge havde de samme fokusområder.
Se mere om uddannelsesforum på http://uddannelsesforum2011.emu.dk/

Krav til lærere og teknologi
Vi besøgte efterfølgende en session, der var navngivet ”Ledelse og it-strategi i ungdomsuddannelserne”, hvor rektor Jens Otto Pedersen fra Aalborg Handelsskole og rektor Thomas Jørgensen fra Borupgaard Gymnasium fortalte om deres erfaringer.
Det var sådan set meget trygt og bekræftende, at de havde nogle overordnede it-strategier, men at udfordringerne for dem var lærerne. Det kunne vi naturligvis ikke genkende, men vores opsamling går på, at det er vigtigt at holde fast i, hvor underviserne er, og at teknologien skal virke.

Hensyn til læringsstil
Efterfølgende havde vi valgt at se en session om læringsstile leveret af underviserne Sara Sørensen og Charlotte V. Thomasen fra Skive handelsskole. De tog læringsstile så alvorligt, at det skule afspejle sig i de enkelte digitale lektioner, der blev leveret fra et smartboard.
Det er naturligvis en rigtig god idé, at vi skal være opmærksomme på, hvordan kursisternes læringsstile er og yderligere overveje, hvordan læreren tager hensyn til alle læringstyper – ikke nødvendigvis kun med udgangspunkt i anvendelsen af et smartboard!

Brock tv
Som det tredje indlæg blev vi introduceret af pædagogiks konsulent, Jan Christensen, til Niels Brock eller rettere til Brock tv, hvor 3 elever fortalte om deres anvendelse af digitale midler i forbindelse med ekskursioner. Selve præsentationen var dræbende kedelig - lidt snak – meget video – lidt snak – mere video og så fik de tre deltagere, der deltog fysisk lov til at sige noget.
Essensen var, at studierejsen/ekskursionen kunne forberedes i digital regi… hvad skal vi se og hvorfor, og som opfølgning digitale afleveringer, hvor klasserne fortalte om deres oplevelser via video, hjemmeside eller Wikis.

Fællesskaber i centrum
Vi sluttede tirsdagen af med et oplæg med tre deltagere om brugen af it i forhold til fagene. Deres omdrejningspunkt var medialisering, se http://da.wikipedia.org/wiki/Medialisering  Det er vigtigt, at mediepædagogik bliver tænkt ind, og at det stadigvæk er lærernes ansvar at sørge for, at pædagogik og didaktik kommer i centrum ved inddragelse og anvendelse af it.
Onsdag begyndte lidt langsomt – manglende kaffe og morgenmad betød, at øjnene var små og ørerne store, da Peter Hesseldahl - http://www.nynatur.dk/ - gik på talerstolen med sine bud på fremtiden og dermed på de udfordringer, som vi står over i dag og i fremtiden. Peter Hesseldahl havde valgt titlen ”det vi lærer i dag, er ikke det vi bruger i morgen”
Udviklingen kommer til at gå rigtig stærkt og den enkelte kursistrolle vil ændre sig i flg. Hesseldahl. Han mener, at individet vil blive udsat for store forandringer, og at man kun kan løse problemerne i fremtiden i et fællesskab med andre.
Fra individcentreringen vil samfundet bevæge sig i retning af mere eller mindre tvungne fællesskaber skabt i lyset af mangelsamfundet.

Skriftligheden er i fokus
I de følgende to sessioner delte vi os op, således at Gitte så og hørte Ellen Krogh fortælle om ny skriftlighed i gymnasiet.
Ellen Krogh redegjorde for indførelsen af den nye skriftlighed i de gymnasiale uddannelser og koblede til den internationale udvikling, hvor der et markant fokus på skriftlighed. Begrebet ”literacies” blev introduceret og begrebet omfatter såvel indhold som form. I denne kontekst er skrivning er ikke blot en verbal tekst, men samtidig et design af en kommunikation.  Skriftligheden spreder sig med lynets hast i hele offentligheden og på undervisningsområdet bliver det interessant at komme til at kunne udnytte koblingen mellem kursisters/elevers private skrivning og skoleskrivningen, som der forskes i pt.

Martin Bech fortalte om baggrunden for internettet og viste konkrete eksempler på de emner, som efter hans mening vil få indflydelse på fremtidens læring.

Vi sluttede begge af med et meget inspirerende og interessant oplæg af Ciaran Mc Cormack – digital creativity – whats next? Han gav sit meget underholdende bud på, hvordan videnssamfundet skaber plads for brugerdreven praksis i klasserummet.

Perspektiver:
Den digitale udvikling kommer til at gå rigtig stærkt i de kommende år. Vi skal som lærere selvfølgelig udnytte de muligheder, som vi finder anvendelige i et pædagogisk og didaktisk perspektiv. Teknikken er ikke interessant i sig selv – men det er de muligheder, som byder sig!

En idé til aflastning af lærernes it-apparatopstilling kunne være en it-coach på hvert hold, der tog sig af og var ansvarlig for it-teknologien, hvor underviseren så kan koncentrere sig om den pædagogiske og didaktiske formidling af det faglige indhold.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar