torsdag den 24. november 2011

Nyt fra VUC.NU - fjernundervisningen

                  Nye fag på HF-fjernundervisning
Som noget nyt tilbyder VUC.NU Fransk, italiensk, spansk på A niveau fra august 2012.
Desuden tilbydes kinesisk og arabisk – begge fag med fokus på det kulturelle aspekt/interkulturel kompetence - altså ikke sprog alene.
Faget kinesisk retter sig mod danske erhvervsfolk der arbejder i Kina/er på vej til Kina.
Det samme gør sig gældende for Arabisk, som dog også er tænkt i forhold til unge med arabisk som modersmål.
Fjernkursister får også mulighed for at tage Idræt B – et fag, som er relevant for kursister, der søger ind på idræt på universitetet, fysio- og ergoterapeutuddannelsen, politiskole mm.
Dele af det praktiske arbejde i HF-faget kan foregå individuelt/på egen hånd, og holdspils-delen kan tilrettelægges over 3 obligatoriske lørdage hvor der er adgang til idrætssal.
AVU får fjernkursister også mulighed for en række nye fag. Det drejer sig om psykologi, livsanskuelse og latin


Markedsføring af pakker
I fremtiden vil VUC.NU i højere grad markedsføre hf-pakkeforløb, der giver adgang til de mellemlange videregående uddannelser, til fængselsbetjentuddannelsen og pakkeforløb, der fører frem til en hf- og AF-eksamen (bliv klar til hf via AF) samt adgangskursus til ingeniøruddannelserne.


Skype-eksamination
Da undervisningen gennemføres pr. distance i VUC.NU er det også oplagt at kunne gennemføre eksaminationer pr. Skype eller en tilsvarende platform - eksempelvis for kursister, som bor i udlandet eller af andre grunde har vanskeligt ved at møde fysisk frem til en eksamen.
Det ønsker fjernundervisningen at afprøve i sommeren 2012, hvis forsøget bliver godkendt i Børne- og Ungeministeriet.

Vinnie Lerche får en fynsk kollega
Da VUC.NU er vokset markant, bliver udviklingen af fjernundervisningen styrket ved at opgradere en halvtidsstilling inden for pædagogisk it-ledelse til en heltidsstilling. Det betyder, at der nu skal ansættes en fynsk kollega til Vinnie Lerche fra Sønderjylland.
Den nye stilling skal besættes i starten af 2012.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar