mandag den 21. november 2011

FVU-konference i København

Af afdelingsleder Grethe Bjært

10 års jubilæumskonference for Forberedende  Voksenundervisning, FVU
Den 4. november i København. Konferencen var arrangeret af Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningen.
Der var mange spændende indlæg og her vil jeg forsøge kort at beskrive, hvad der gjorde størst indtryk på mig.

ARLA som rollemodel
ARLA, som er en stor verdensomspændende mejeri koncern, var repræsenteret for at fortælle om virksomhedens brug af FVU som led i en strategisk uddannelsesindsat, hvor FVU er første skridt i en investering i uddannelsesindsatsen.

Sceening på alle afdelinger
Alle driftssteder har udarbejdet en plan for screeninger af 4000 produktionsmedarbejdere og efterfølgende kurser, der skal gennemføres i perioden 2011 til 13.
I de mange år, hvor jeg har haft kontakt til virksomheder, er det meget opløftende endelig at høre almen efteruddannelse af produktionsmedarbejdere omtalt og beskrevet som er del af en strategisk indsat og som en investering.

Måske kurser i Birkum
Medarbejdere fra Innovations & Udviklingsafdelingen har netop screenet på Birkum Ost, og vi forventer, at der også skal afvikles kurser der.

I tråd med Ina Borstrøm
Ina Borstrøm, mor til FVU, slog fast, at funktionel læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst. Derfor er det vigtigt, at lærerne i FVU er uddannet, så de har fokus på de fire trin, teknisk læsning, flydende læsning, fleksibel læsning og sluttelig faglig læsning som er målet med FVU læsning.
Sidst i oplægget kom Ina Borstrøm ind på, at det var en rigtig god ide, at kombinere FVU´ en med anden undervisning – noget vi jo netop har gjort i Odense, hvor FVU læsning nu skal kombineres med dansk G forløb.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar