tirsdag den 25. oktober 2011

59 pct. af VUC kursister tager videregående uddannelse

Af Garry Ottosen
Med udgangspunkt i  rapporten ”VUC og 50-procentmålsætningen”, som udkom den 1. oktober, har der været afholdt en konference med deltagere fra bl.a. VUC’s egen verden, Undervisningsministeriet og de videregående uddannelser.
Hovedpunkter fra rapporten og konferencen var, at VUC skal:
·    Profilere det voksenpædagogiske miljø i endnu højere grad
·    Udbygge og udvikle samarbejdet med videregående uddannelser, professionshøjskoler, erhvervsakademier, samt andre ungdomsuddannelser og private virksomheder,
·    Styrke vejledningen, da den er central under hele uddannelsesforløbet.


VUC – et legitimt valg
På konferencen blev der givet udtryk for, at VUC ikke skal have en sweeperfunktion men skal være et legitimt andet valg.
Det synspunkt understreges af undersøgelsen, som viser, at 59% med en fuld enkeltfagseksamen tager en videregående uddannelse 
VUC er således allerede mere end godt på vej til at opfylde den nye regerings målsætning om, at 60% af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse.


Kilde: ”VUC og 50-procentmålsætningen” er udarbejdet af DAMVAD til Lederforeningen for VUC og VUC-Bestyrelsesfforeningen.

Du kan læse hele rapporten ”VUC og 50-procentmålsætningen” på http://www.damvad.com/media/29024/vuc_og_50-procentm_ls_tningen.pdf


Ingen kommentarer:

Send en kommentar